Tisztelt Tagtársak! Nyomtatás E-mail

 

Kérjük Önöket, hogy a 2010. évi tagdíjat 2010. november 26-ig szíveskedjenek befizetni az MKE hivatalos lapja, a Magyar Kémikusok Lapja zökkenőmentes eljuttatása érdekében.

Az e havi Magyar Kémikusok Lapja mellett található a tagdíj befizetésére szolgáló csekk. A csekket szíveskedjenek jól olvashatóan kitölteni.

A tagdíjat befizethetik személyesen az Egyesületben készpénzzel, valamint átutalással a CIB Banknál vezetett 10700024-2476207-51100005 számlára. Kérjük, az átutaláson tüntessék fel nevüket és lakcímüket.

A Magyar Kémiai Folyóirat 2010. évi előfizetésének megrendelőlapját mellékeljük. Az előfizetés díja fizető egyesületi tagjaink számára 1400 Ft. Kérjük, az előfizetési díjat a tagdíjjal együtt fizessék be a mellékelt csekken.

A közgyűlés által jóváhagyott 2010. évi tagdíjak a következők:

 

EGYÉNI TAGDÍJ (2011)

Tagdíjkategóriák Ft/fő/év
Alaptagdíj 7 000
Nyugdíjas (50%) 3 500
Ifjúsági tag (25%) 1 750
GYES-en lévő (25%) 1 750


Tagdíjbefizetési lehetőségek:

● banki átutalással* (az MKE CIB banki számlájára: 10700024-24764207-51100005)
● csekken* (sárga csekket az MKE Titkárság küld, illetve innen kérhető)
● személyesen (MKE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/8)

Megjegyzés:
* a név, lakcím, összeg rendeltetése adatokat kérjük olvashatóan feltüntetni

Tagdíjinformáció a fizetési hátralékban lévők számára

Tagdíjkategóriák T  a  g  d  í  j  a  k
2010-ben 2009-ben 2008-ban
(Ft/fő) (Ft/fő)
(Ft/fő)
Alaptagdíj 7 000 6 500 6 000
Nyugdíjas 3 500 3 250 3 000
Ifjúsági tag 3 500 3 250 3 000
GYES-en lévő 3 500 3 250 3 000


Egyesületünk minden tagja saját maga leellenőrizheti a tagdíjbefizetéseinek a helyzetét az az MKE honlap (www.mke.org.hu) "Tagnyilvántartás" menügomb alatti egyéni tagnyilvántartó lapon. Ugyanitt lehetőség van a személyes adatok (online) pontosítására is.