Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail


Zékány András2011 – a Kémia Nemzetközi Éve. Ezt állandóan ismételjük, és az idén ez hatja át tevékenységünket. Sok mindenre ennek jegyében igyekszünk odafigyelni, rávilágítani, és így tudatosítjuk az emberekben, hogy a Kémia az élet minden területén milyen csodákat művelt és művel. Aki az ellenkezőjét állítja, az kiragadott vadhajtásokat, tudatos ferdítéseket és visszaéléseket, álérdekeket helyez a fókuszba. Mi az értelmes, tudományosan megalapozott, az emberiség haladását, javát, életminőségének javítását szolgáló kémiai megoldások mély meggyőződésű hívei vagyunk.

A kémia kiválóságai sorozatunkban e számban gyógyszeripari vállalataink kerülnek sorra. Most egyszerűnek tűnik a fentiek alátámasztása, mivel a magyar gyógyszeripar az elmúlt több mint százéves történelme során joggal vívott ki magának világhírt, nem kis mértékben gyógyszerkémikusainknak is köszönhetően. A helyzet mégsem ilyen egyszerű! Ennek megértésére kérem, szíveskedjenek venni a fáradtságot, hogy minden egyes bemutatkozást – ez alkalommal az Egisét és a Richterét – figyelmesen olvassanak el. Csak így tárul majd igazán elénk, hogy milyen komplexitású ez a témakör, a változó világ gazdasági környezetében milyen a beágyazottságunk, milyen a teljesítményünk, milyenek a múlt, a jelen és a jövő sikereinek terei.

Gyógyszeriparunk világhírnevének említésekor a komplexitásban látni kell gyógyszervegyészeink kiemelkedő tevékenységét is. Így megérkeztünk újra a Kémiához.

A jelenleg forgalomban lévő gyógyszerek döntő többsége szintetikus úton előállított termék, azaz az úgynevezett aktív hatóanyag gyógyszerkészítménye. Kémiai tevékenységünk nagyságát fémjelzi a hazai vegyész kutatóink által előállított originális molekulák egész sora, az a sok termék, amelyet az eljárás-szabadalom idején a független előállítási módszerek kidolgozásaként, valamint a generikus termékek hazai kifejlesztésével sikerült a piacra bevezetnünk. Ezen tevékenységek során iskolateremtő kutatók több műhelyben is olyan nagy tudású és széles látókörű kutatógárdákat termeltek ki, amelyek a vállalatoknál időközben bekövetkezett privatizáció, valamint átalakulások miatt kénytelenek voltak talajvesztést elszenvedni, és utánpótlás-nevelési lehetőségeik is beszűkültek. Mára fontossá vált az értékmentés, hogy az új generáció színrelépését a hagyományok, a magas színvonalú innovatív kutatás értékei mentén még nagy „öregjeink” segíthessék. Ebben a Richter jár az élen, de a többi, többségében multinacionális cégcsoportok tagjaivá vált vállalataink vezetői is felismerték az idő ezen figyelmeztető jelzését.

Gyógyszervállalataink érdekében, melyek az állami szintű K+F tevékenység többségét adják, arra lenne most még szükség, hogy törvényalkotóink is támogassák azokat a vállalati törekvéseket, amelyek révén a gyógyszeripar nemzetgazdasági szinten is húzóágazat kíván maradni.

Az innováció, a K+F tevékenység támogatása a jövő érdekében nemcsak hangzatos kinyilatkoztatásokat, hanem támogató, gyakorlatban is igazolt szabályozásokat és iparági gazdaságélénkítő lépéseket kíván. Ennek megvalósulása esetén a Kémia a gyógyítás terén is segít majd abban, hogy világhírnevünk öregbítése továbbra is csorbítatlan sikertörténet legyen.

 

Zékány András
szerkesztő