2011. április - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXVI. évf., 4. szám, 2011. április

 

Borító Tartalom
   
  MKL 2011 április

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

 • Nagy Gábor: Richter Gedeon – 110 éve a fejlődés útján
 • Mészáros Mariann: Százéves lesz az Egis: kutatás- és exportorientált fejlődés
 

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Inzelt György: Az IUPAC ajándéka a Kémia Nemzetközi Évére. Változás az atomsúlyokban
 • Braun Tibor: Empíriától a tudományig. Molekuláris és szupramolekuláris gasztronómia

KÖNYVISMERTETÉS
 • Lente Gábor: Vegykonyha (Robert L. Wolke: A tudós szakács; Hervé This, Marie-Odile Monchicourt: A tökéletes ebéd. Bevezetés a molekuláris gasztronómiába című könyveiről)FÓRUM A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSRÓL

 • Turányi Tamás, Tóth Zoltán: Egyetemi hallgatók tévképzetei fizikai kémiából

 


VEGYIPARTÖRTÉNET

 • Kovács Ottó: Zarzetzky József és gyufagyárai

VEGYÉSZLELETEK
Lente Gábor rovata

 

EGYESÜLETI ÉLET

 

A HÓNAP HÍREI


CONTENTS

 • Gábor Nagy: Gedeon Richter – 110 years of development
 • Mariann Mészáros: Egis is going to be 100: research end export oriented development
 • György Inzelt: A present from IUPAC for IYC 2011. A change in atomic weights
 • Tibor Braun: From experience to science. Molecular and supramolecular gastronomy

Book Reviws

 • Tamás Turányi, Zoltán Tóth: Students’ misconceptions about physical chemistry ideas
 • Ottó Kovács: József Zarzetzky and his match factories


Chembits (Edited by Gábor Lente)

 

The Society’s Life

 

News of the Month