Emlékeztető a 2011. február 25-én megtartott GB-ülésről Nyomtatás E-mail

 

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai Endre, Bognár János, Kovács Attila bizottsági tagok


1. A GB-ülés napirendjén első helyen a 2010-es évről készült gazdálkodási adatok végleges számadatainak, a könyvvizsgáló által is véleményezett mérlegbeszámolónak és az ahhoz tartozó kiegészítő mellékletnek az értékelése szerepelt.
Az Egyesület 2010-ben, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fegyelmezett gazdálkodás mellett, az előzetes tervezetet követve működött. Árbevételünk azonban jelentősen elmaradt az előző évek szintjétől. Ennek elsődleges oka, hogy 2010-ben összesen 8 db rendezvény került lebonyolításra. (Az elmúlt években 11–17 konferenciát szerveztünk évente.)
Ugyancsak jelentős bevételcsökkenést eredményezett az, hogy a szakmai kiadványaink, konferenciáink támogatására indított pályázatainkra az állami alapokból nagyon kevés támogatás érkezett.
Örömteli tény, hogy tagvállalataink többségének támogatására továbbra is számíthatunk.
2010-ben határidőn túli ki nem fizetett tartozásunk, ill. követelésünk nincsen. Az Egyesület vagyoni helyzete stabil, de fokozott költségtakarékosság szükséges.


2. Az MKE 1. Nemzeti Konferencia előkészületeinek, gazdasági-gazdálkodási helyzetének értékelése az aláírt előkalkulációs lap számadatai alapján.
Androsits Beáta beszámolója alapján idáig 320 fő regisztráltatta magát a konferencia honlapján. Beérkezett 120 előadás és kb. 120 poszter. A rendezvény megtartásához szükséges valamennyi előkészület időarányosan megtörtént. A potenciális résztvevői tagságot, a lehetséges kiállítói kör vállalkozásait elektronikus felhívásokkal több ízben
felkerestük. A GB felkérte az operatív szervezőket, hogy miután az esemény kiemelt jelentőségű (480 fős résztvevői létszámmal, több mint 30 kiállítóval számolunk), 2–3 hetenként ismételje meg a körlevelek elküldését, amelyekben tájékoztatja a címzetteket a rendezvényszervezés pillanatnyi állásáról, és fokozottan kövesse nyomon az előzetesen elkészített kalkuláció költségtakarékos betartását, és ettől való esetleges eltérés esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket a költségegyensúly helyreállítására. A GB 2–3 hetenként írásos tájékoztatást kér a jelentkezésekről.


3. Az Irinyi OKK tanulmányi verseny szervezésével kapcsolatos változások áttekintése.
Androsits Beáta beszámolt arról, hogy változott a Versenybizottság személyi összetétele. A személyi változások nem fogják befolyásolni a kiemelt rendezvény eredményességét.


4. Egyéb napirendi kérdések.
A Bizottság meghallgatta az ügyvezető igazgató asszony értékelését az apparátus bérjellegű problémáiról. Tudomásul vette az ügyvezető igazgató bérkompenzációs javaslatát azzal, hogy a 2011-es év gazdálkodási tervszámainak tükrözniük kell a megváltozott feltételeket.
Kovács Attila főtitkár összefoglalta a Kémia Éve alkalmából készült új weblap szponzorációs összetételét, amit a GB tudomásul vett.

A következő GB-ülés időpontja 2011. március 10., 14:00 óra.

 

Az emlékeztetőt készítette: Bognár János GB-elnök