2011. december - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXVI. évf., 12. szám, 2011. december

 

Borító Tartalom


 MKL 2011 december

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Karácsonyi beszélgetés Perczel András Bolyai-díjas kémikussal
 • Hargittai István: A kvázikristály többé már nem kvázi... A 2011-es kémiai Nobel-díj
 • Balogh György Tibor, Könczöl Árpád, Sándor Márk: Új megoldások az eredeti gyógyszerkutatás szintézistámogató analitikájában
 • Barna Dóra, Gyevi-Nagy László, Tasi Gyula: Linearizálni vagy nem linearizálni: paraméterek hibaterjedésének analitikus és numerikus számítása

 

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

 • Dancsó Éva: Kémiaoktatás a Reáltanoda utcában
 • Kutrovácz László, Schróth Ágnes: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

VEGYÉSZLELETEK
Lente Gábor rovata

 

MEGEMLÉKEZÉS

 • Hermecz Istvánra, József Gáborra, Nyitrai Józsefre, Gorondy Novák Zsuzsára, Eötvös-kollégista kémikusokra emlékezünk

 

A HÓNAP HÍREI

 CONTENTS

 • TAMÁS KISS: A Christmas interview with the 2011 Bolyai Prize winner András Perczel
 • ISTVÁN HARGITTAI: Quasicrystals aren’t quasi any more… Nobel Prize in Chemistry 2011
 • GYÖRGY TIBOR BALOGH, ÁRPÁD KÖNCZÖL, MÁRK SÁNDOR: Novel solutions for the medicinal analytical chemistry of drug discovery
 • DÓRA BARNA, LÁSZLÓ GYEVI-NAGY, GYULA TASI: To linearize or not to linearize: analytical and numerical computation of the error propagation of parameters
 • ÉVA DANCSÓ: Teaching chemistry in the Budapest Eötvös József High School
 • LÁSZLÓ KUTROVÁCZ, ÁGNES SCHRÓTH: ELTE Trefort Ágoston High School


Chembits (Edited by Gábor Lente)


Obituaries


News of the Month