Linearizálni vagy nem linearizálni Nyomtatás E-mail

 

Barna Dóra–Gyevi-Nagy László–Tasi Gyula: Linearizálni vagy nem linearizálni: paraméterek hibaterjedésének analitikus és numerikus számítása


A hibabecsléssel kiegészített szimplex módszer kiválóan alkalmazható kísérleti adatoknak a legkisebb négyzetek módszerén alapuló regressziós analízisére. A sztenderd hibák gyors és pontos meghatározásához azonban az analitikus vagy a numerikus úton számított Hesse-mátrixra, illetve az ebből levezethető variancia-kovariancia mátrixra van szükségünk. Ebből azután a becsült paraméterek varianciája és kovarianciája is meghatározható. Az így kapott numerikus módszer megoldást kínál számos, a kémia körébe tartozó paraméterbecslési problémára.