Nyitrai József (1941–2011) Nyomtatás E-mail

 

Nyitrai JózsefMegrendülve hallottuk a hírt, hogy rövid betegség után, tragikus hirtelenséggel 2011. augusztus 25-én elhunyt Nyitrai József, a BME Szerves Kémiai és Technológiai Tanszék ny. egyetemi tanára, a kémiai tudományok doktora, a hazai kémiaoktatás és -kutatás kiválósága.

Első generációs értelmiségi volt, nagyon szegény családból, de szülei mindent megtettek boldog élete érdekében. Kezdetektől kiváló eredménnyel végezte iskoláit. Az óbudai Árpád Gimnáziumban alakult ki érdeklődése  a természettudományok, ezen belül a kémia iránt. Emellett sportolt és zongorázni tanult, tanárai nagyon tehetségesnek tartották. A kitűnő érettségi után 1959-ben a BME Vegyészmérnöki Karán kezdte meg tanulmányait. Az egyetemi évek alatt tanulmányaira összpontosított, a zenetanulást feladta, de a zenének értő élvezete, a kultúra különböző ágai iránti érdeklődése egész életében megmaradt. Tudása és szorgalma szerénységgel párosult, és szívesen vett részt társai közösségi életében, vagy nyújtott segítséget, ha valaki kérte.

1993-ban nevezték ki egyetemi tanárnak, miután előző évben megszerezte a kémiai tudományok doktora tudományos fokozatot. Igényessége tudományos munkáját és oktatói tevékenységét egyaránt jellemezte. 70-nél több publikációja neves szakmai folyóiratokban jelent meg; hazai és külföldi szakmai kongresszusokon és egyetemeken tartott előadásai, poszterei száma száz körül jár. A külföldi munkamegbeszéléseket, előadásokat német és angol nyelven tartotta. Az 1975/76-os tanévben Karlsruhéban Humboldt-ösztöndíjasként dolgozott.

Az az oktató volt, aki naprakész szakirodalmi tudással rendelkezett, aki minden egyes előadására és vizsgáztatására készült, akitől még a vizsga során is tanulhatott az arra fogékony és érdemes hallgató. Nem véletlen, hogy a hallgatók szavazata alapján megkapta a Kiváló Oktató-érmet, amire büszkébb volt, mint tíz más, magas társadalmi elfogadottságú kitüntetésére. Oktatói munkája mellett részt vett a Vegyészmérnöki Kar szervezési, korszerűsítési és irányítási munkájában is. 1979–1985 között oktatási dékánhelyettes, 1986–1990-ig az Egyetemi Tanács, 1990–2000 között a Kari Tanács tagja.

Főbb kutatási területei: heterociklusos vegyületek kémiája; Nheterociklusok fotokémiája, béta-laktámok kémiája. 1980–2006 között aktív tagja volt az MTA több munkabizottságának.

Kiemelkedő volt a magyar kémiai elnevezésért és helyesírásért végzett tevékenysége is. 1977-ben társszerzője volt a „Kémiai elnevezés és helyesírás alapjai” c. könyvnek. 1998-ban jelent meg – az MKE kiadásában – Nagy Józseffel együtt írt könyve: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. 1992-től haláláig képviselte hazánkat az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúra Bizottságában. Az IUPAC nevében David Black főtitkár levélben fejezte ki részvétét és méltatta kiemelkedő tevékenységét.

Egyesületünkben hosszú időn át végzett aktív munkát. 1994–2003 között a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke volt. Számos szerves kémiai tárgyú konferencián vett részt, tartott előadást, és szervezője volt nagy nemzetközi konferenciának is. Büszke volt egész nagy családjára, de szerény, csendes természetével ezt sosem hangoztatta.

A gyászban osztozunk családjával, és emlékét megőrzi az egész vegyésztársadalom. Jóska, nyugodj békében!


Gálosi György