2011. február - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXVI. évf., 2. szám, 2011. február

 

Borító Tartalom
   
MKL 2011 február

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

 • Mosonyi György: Egy magyarországi állami nagyvállalat regionális multivá vált. A MOL Nyrt. két évtizedes fejlődéstörténete
 

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Gajda Tamás: Beszámoló a 45. Komplexkémiai Kollokviumról
 • Buglyó Péter: Új, félszendvics ruténium(II)komplexek: szilárd fázisú és oldategyensúlyi vizsgálatok
 • Jakusch Tamás, Kiss Tamás: Vanádium biospeciációja a vérszérumban
 • Lente Gábor: Abszolút aszimmetrikus reakciók értelmezése
 • Valicsek Zsolt, Huszánk Róbert, Harrach Gergely, Horváth Ottó: Síkon kívüli fém-porfirinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata
 • Csupor Dezső, Szekeres András, Tatsimo N. Simplice Joel, Kecskeméti Anita, Vékes Erika, Veres Katalin, Sulyok Edvárd, Szendrei Kálmán, Hohmann Judit: Szintetizálnak-e a növények Viagrát? Szintetikus hatóanyagokkal hamisított „növényi” étrend-kiegészítők

BRUCKNER-TERMI ELŐADÁSOK
 • Kele Péter: (Bio)ortogonális jelölésre alkalmas fluoreszcens vegyületek
 • Pham Truong Son, Gönczi Katalin, Czirok János Balázs, Mátravölgyi Béla, Sólyom Szabolcs: Új királis katalizátorok alkalmazása aminofoszfonsavak sztereoszelektív szintézisében

EuChemMS Newsletter, 2011. február

 

Braun Tibor: Európai Feltalálói Díj, 2010. Wolfgang Krätschmer és a fullerénkutatás járványszerű terjedése


VEGYÉSZLELETEK
Lente Gábor rovata

 

KÖSZÖNTÉS

 • Bazsa György 70 éves (Rábai Gyula írása)

EGYESÜLETI ÉLET

 

A HÓNAP HÍREI


CONTENTS

 • György Mosonyi: A Hungarian state company becomes a regional multinational corporation. The two-decade development history of MOL Plc.
 • 45th Colloquium on Coordination Chemistry
 • Tamás Gajda: An overview
 • Péter Buglyó: Novel semi-sandwich Ruthenium(II) complexes: solid phase and solution equilibrium investigations
 • Tamás Jakusch, Tamás Kiss: Biospeciation of Vanadium in blood serum
 • Gábor Lente: Interpretation of absolute asymmetric reactions
 • Zsolt Valicsek, Róbert Huszánk, Gergely Harrach, Ottó Horváth: Equilibrium, photophysical, photochemical, and quantum chemical investigation of out-of-plane metalloporphyrins
 • Dezső Csupor, András Szekeres, Tatsimo N. Simplice Joel, Anita Kecskeméti, Erika Vékes, Katalin Veres, Edvárd Sulyok, Kálmán Szendrei, Judit Hohmann: Do plants synthetize Viagra? „Plantal” nutritional supplements faked with synthetic active agents

Bruckner Room Lectures

 • Péter Kele: Fluorescent compounds for (bio)orthogonal labeling
 • Truong Son Pham, Katalin Gönczi, János B. Czirok, Béla Mátravölgyi, Szabolcs Sólyom: Novel chiral catalysts for the stereoselective synthesis of aminophosphonic acids
 • Tibor Braun: European Inventor Award 2010. Wolfgang Krätschmer and the pandemic spread of fullerene investigations

Chembits (Edited by Gábor Lente)

 

Celebration. Professor György Bazsa at 70

 

The Society’s Life

 

News of the Month