Nívódíjak, 2010 Nyomtatás E-mail

 

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2010. évi pályázatára beérkezett 37 színvonalas pályamunka közül a Műszaki Tudományos
Bizottság a következő 14 pályázatot jutalmazta Nívódíjjal:

 

Név Egyetem Témavezető Diplomamunka címe
Aranyi Anita Szegedi Tudományegyetem TTIK
Kémiai Tanszékcsoport
Péter Antal, Ilisz István Aminonaftolok királis folyadékkromatográfiája
Csáki Attila BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hornyánszky Gábor, Novák Lajos Az aza-Claisen-átrendeződés vizsgálata physostigmine alapvázak szintézisében
Csendes Zita Szegedi Tudományegyetem TTIK
Kémiai Tanszékcsoport
Pálinkó István Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok  készítése
Eszenyi Dániel Debreceni Egyetem Kémiai Intézet Fekete Anikó Oligoszacharid-fehérje konjugátumok szintézise
Gyulai Gergő ELTE TTK Kémiai Intézet Kiss Éva Polimer nanorétegek felületi és fehérjeadszorpciós tulajdonságainak jellemzése
Huszka Beáta ELTE TTK Kémiai Intézet Perczel András Az exendin-4 fehérje in vivo előállítása és NMRspektroszkópiai vizsgálata
Knapp Krisztina ELTE TTK Kémiai Intézet Majer Zsuzsa, Vass Elemér alfa- és béta-Homo-aminosavak származékai mint spektroszkópiai modellvegyületek
Kosárkó Tímea ELTE TTK Kémiai Intézet Wajand Judit Kémia a bűnüldözésben és a detektívtörténetekben
Molnár Ferenc ELTE TTK Kémiai Intézet Rácz Zoltán Csapadékmintázatok kétdimenziós reakciódiffúziós frontokban
Nagy Gábor Szegedi Tudományegyetem TTIK
Kémiai Tanszékcsoport
Gyurcsik Béla Cink-ujj fehérjék specifikus megkötődésének vizsgálata DNS-molekulákon
Pásztor Szabolcs ELTE TTK Kémiai Intézet Iván Béla, Kali Gergely Áron PMAA-l-PIB amfifil polimer kotérhálók előállítása és pH-függő duzzadási tulajdonságaik vizsgálata
Takácsi-Nagy Anna Pécsi Tudományegyetem Bioanalitikai Intézet Kilár Ferenc Új elválasztástechnikai módszerek a gyógyszeranalízisben, gyakorlati és elméleti modellkísérletek
Tóth László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet Kurtán Tibor O,N-Heterociklusok gyűrűzárási reakciói tercier amino effektus révén
Turi Ildikó Debreceni Egyetem Kémiai Intézet Sóvágó Imre Multihisztidin peptidek vegyes fémkomplexeinek képződését befolyásoló tényezők vizsgálata