Vámos Éva: Vegyésznők a Magyar Kémikusok Egyesületében, 1947–2009 Nyomtatás E-mail

 

A szerző a vegyésznők szerepével a Magyar Kémikusok Egyesületében (MKE) két időszakra nézve végzett kutatásokat (1947–1994 és 1995–2009).

A következő kérdésekre kereste a választ: a) Az Egyesület nőtagjainak száma a vizsgált időszakban; b) Az Egyesület választott és kinevezett tisztségviselőinek aránya az összes tisztségviselőkön belül; c) A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) női szerkesztőinek és szerkesztőbizottsági tagjainak száma a férfi tagokhoz képest; d) Az MKL-ben nők részvételével vagy kizárólag nők által közölt közlemények száma az összes közleményhez viszonyítva; e) A nők részvételével vagy kizárólag nők által közölt cikkek fő témái. A válaszok: a) Az Egyesület nőtagjainak száma az utóbbi időben megközelíti a férfiakét. b) Ennek ellenére az Egyesületnek még sohasem volt női elnöke, alelnöke vagy főtitkára. Az ügyvezető igazgatók és a szakosztályi elnökök között azonban előfordultak nők. Az Egyesület kitüntetéseiben részesült nők aránya a férfiakhoz képest csak kevés esetben haladta meg a 10%-ot, tudományos díjban pedig még egy nő sem részesült. c) Az MKL szerkesztői (max. 7) között legfeljebb 1 nőt találunk, a szerkesztőbizottság 21–34 tagja között pedig 1–6 nőt. d) Az MKL-ben női részvétellel vagy csak nőkkel írt cikkek is csak kis törtrészét teszik ki az összes megjelent írásnak, az arány a jelenhez közelítve inkább a nők csökkenő arányát mutatja. A nők inkább egyedül közölnek, mint más nőkkel együtt. e) A női résztvevőkkel, illetve csak nők által írt közlemények a kémiá-nak gyakorlatilag minden ágát felölelik. Az egyes ágazatok fontossága – amint a közlemények elemzése mutatta – a második kutatási periódusban az elsőhöz képest eltolódott. Arra a kérdésre, hogy a vegyésznők – akiknek sokoldalúsága a cikkből egyértelműen kitűnt – miért vannak számszerűen annyira kisebbségben az Egyesület magasabb tisztségviselői és az MKL szerzői között, és hogy ez a helyzet miért nem változott a 20. század közepétől napjainkig, a szerző az elem-zés alapján nem tud választ adni.