Sarkadi Livia – a Magyar Kémikusok Egyesületének új elnöke Nyomtatás E-mail

 

Sarkadi_Livia1980-ban szerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának Szerves és Biológiai Vegyipari Szakán. Munkahelyén, a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékén 1986-ban lett műszaki doktor. 1991-ben kémiai tudományok kandidátusa fokozatot kapott. 1999-ben habilitált a BME Vegyészmérnöki Karán. 2000–2003 között Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült. 2010-ben szerezte meg az MTA Doktora címet.

Oktatási feladatai közül kiemelten fontos a biomérnökök, vegyészmérnökök és környezetmérnökök számára a Biokémiaalaptárgy előadása és a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok vezetése,valamint élelmiszer-analitikai gyakorlatvezetés. Eddig közelnyolcvan hallgató szakdolgozatát és diplomamunkáját irányítottaés öt PhD-hallgató doktori témájának volt témavezetője.

Kutatási területei: 1) Az aminosav- és biogén amin tartalom élelmiszer-minőséggel és az élelmiszer-biztonsággal való összefüggésének vizsgálata. 2) A haszonnövények stressztűrésének jellemzése biokémiai paraméterek alapján.

Tudományos eredményeit rendszeresen megjelenteti hazai és nemzetközi folyóiratokban és kiadványokban, valamint szakkönyv-fejezetek formájában. Eddig közel 200 publikációja jelent meg, amelyre több mint 800 hivatkozást kapott.

Szakmai közéleti tevékenysége igen szerteágazó. Számos hazai és nemzetközi szervezet tagja. A BME Vegyészmérnöki Karán 1999–2008 között a Doktori Tanács tagja volt, 2008-tól a Tanulmányi Bizottság tagjaként tevékenykedik. 2002-től az Európai Kémiai Tematikus Hálózat Szervezetében (European Chemistry Thematic Network Association, ECTNA) a BME képviselője. Számos hazai és nemzetközi konferenciasorozat Tudományos Szervező Bizottságának állandó tagja. Négy Nemzetközi Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Hazai és nemzetközi szervezetek élén betöltött funkciók

 • Az MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság, Élelmiszerfehérje-kémiai Munkabizottságának 1996-tól elnöke
 • Az Európai Kémiai és Molekuláris Tudományok Szervezetében (European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS), az Élelmiszer-kémiai Divizióban (Food Chemistry Division) 1996-tól az MKE nemzeti képviselője, 2005–2008 között titkár, 2005–2006 között társelnök, 2009-től az elnöki tisztséget tölti be
 • A EuCheMS Végrehajtó Tanácsának (Executive Board) 2010-től választott tagja.

A Magyar Kémikusok Egyesületének 1988-tól tagja. 2007-től az MKE Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságában tevékenykedik. Az utóbbi időben az MKE közreműködésével szervezett számos nemzetközi és magyar konferencia szervezőbizottságában dolgozott.

Tevékenység konferenciák szervezőbizottságában

 • 1st EuCheMS Congress, 2006, Budapest (EuCheMS konferencia)
 • History of the Food Chain, 2006, Gödöllő (EuCheMS konferencia)
 • VIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2007, Eger
 • International Conference on Metrology of Environmental, Food and Nutritional Measurements (MEFNM2008), 2008, Budapest
 • 7th International Conference on History of Chemistry, 2009, Sopron (EuCheMS konferencia)
 • IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2009, Miskolctapolca
 • Pigments in Food, 2010, Budapest (EuCheMS konferencia)
 • Women in Chemistry, 2010, Keszthely (EuCheMS konferencia)
 • MKE 1. Nemzeti Konferencia, 2011, Sopron