Jegyzőkönyv Nyomtatás E-mail

 

a Magyar Kémikusok Egyesülete Felügyelő Bizottságának 2011. április 27-i üléséről

Helyszín: Egri Korona Borház és Borfalu, Demjén
Jelen vannak:
Bíró Géza, az FB elnöke
Rácz László, az FB tagja
Sziva Miklós, az FB tagja
Széchy Gábor, az FB tagja
Androsits Beáta, az Egyesület ügyvezető igazgatója

Napirend:
Az Egyesület 2010-es mérlegének és gazdasági beszámolójának megvitatása

Az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének áttekintése

Az Egyesület 2010. évi működésének egyéb kérdései

A 2011. évi gazdasági terv véleményezése

  1. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az Egyesület gazdálkodása az érvényes jogszabályoknak megfelelő, fegyelmezett és költségkímélő volt. A munkát nehezítette, hogy egyrészt a gazdasági környezet (a pályázati lehetőségek beszűkülése, támogatások csökkentése stb.), másrészt kevesebb és kisebb létszámú konferencia kisebb bevételt eredményezett.
  2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége az alapszabályban meghatározott céloknak megfelelően széles körű és sokrétű volt, és különösen az oktatás támogatása, a tehetséggondozás és a kémia népszerűsítése és társadalmi elfogadottságának javításaterén mutatott kiemelkedő aktivitást. Különös hangsúlyt kapott a „Kémia nemzetközi éve 2011” programok előkészítése.
  3. Az Egyesület 2010-ben székhelyváltoztatásra kényszerült. Ennek körültekintő előkészítése következtében az Egyesület színvonalas és a mai kor követelményeinek megfelelő székhellyel rendelkezik. Ezért a Felügyelő Bizottság köszönetét fejezi ki az Egyesület ügyvezető igazgatójának és munkatársainak. A Felügyelő Bizottság aggodalommal érzékelte az Egyesület tagsági létszámának csökkenését.
  4. A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2011. évi gazdasági tervét bizakodónak tartja, amelyet szigorú költséggazdálkodás mellett teljesíthetőnek tart, figyelembe véve azt a feltételezést,hogy a külső körülményekben kedvezőtlen változás nem következik be.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentést és a 2011-re készült gazdasági tervet a Tisztújító Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A Felügyelő Bizottság a 2010. évi munkájáért köszönetét fejezi ki az Egyesület tagságának, tisztségviselőinek, az Egyesület ügyvezető igazgatójának és munkatársainak.

 

Budapest, 2011. április 27.

Bíró Géza elnök
Rácz László tag
Sziva Miklós tag
Széchy Gábor tag