Beszámoló Nyomtatás E-mail

 

a Műszaki-Tudományos Bizottság munkájáról a 2007–2010. években

 

Kapcsolat az Egyesület szakmai egységeivel

A Bizottság egyik alapvető feladata, hogy kapcsolatot tartson az Egyesület egységeivel, szakosztályaival, szakcsoportjaival, területi szervezeteivel, munkahelyi csoportjaival. Figyelemmel kísérje munkájukat, tevékenységüket, megismerje problémáikat, segítse őket és közvetítse gondjaikat az Egyesület vezetése felé. A bizottság elég rapszodikusan, évente 3–5 szakmai egység vezetőségével tudott elbeszélgetni, ami elég kevés az Egyesület öszszesen több mint 40 egységét számítva. Különösen úgy kevés, hogy nem jutott el azokhoz a szervezetekhez, ahol valódi problémák adódtak, és azok megoldásában segédkezhetett volna. Így nagyon sajnálatos az, hogy 2010-ben az EGIS munkahelyi csoportjának körmendi kihelyezett Lacta nevű csoportja megszüntette működését, feloszlatta magát, tagsága kilépett az Egyesületből és önálló szervezetet alapított, 2011-ben pedig maga a munkahelyi csoport jelentette be tevékenységének felfüggesztését. Különösen sajnálatos ez a tény akkor, amikor a munkahelyi csoport
vezetője az Intézőbizottság egyébként aktív tagja.

Azon csoportokban, amelyektől információt szereztünk, általában színvonalas munka folyik – sok esetben együttműködésben a munkahelyi állami vezetés szakmai továbbképzést szervező fórumaival vagy az MTA illetékes munkabizottságaival. Természetesnek mondható az, hogy ezek a szervezetek együttesen rendezik programjaikat, hiszen egy a bázis, a tagság, a szakmai közeg. Van, ahol ez problémamentes, van ahol ez nem megy sehogyan sem. Ennek ez eredménye, hogy olyan szakterületek koptak ki az utóbbi időben az Egyesületből, mint a fizikai kémia, szervetlen kémia, katalízis, 2009-től 4 szakmai szervezetet volt kénytelen az IB megszüntetni effektív munka hiánya miatt. Az Egyesület nem öncélúan ragaszkodna szakmai egységeihez, de szeretné a kémia teljes spektrumát lefedni. Sajnálatos volt látni, és sokaknak feltűnt, jelezték is, hogy a Centenáriumi Vegyészkonferencia nagyon féloldalasra sikeredett (mint általában a Vegyészkonferenciák): a szerves és gyógyszerkémia és az analitikai kémia mellett a kémia egyéb ágai, területei csak szórványosan voltak jelen a konferencián. Pedig a hazai kémia ennél jól színesebb. Örömünkre szolgált, hogy 2011, a Kémia Nemzetközi Éve tiszteletére szervezett I. Nemzeti Konferencián jórészt sikerült a kémia sokoldalúságát bemutatnunk. Javasoljuk, hogy ezen 4 évenként tervezett egyesületi nagyrendezvényünkön az általános szekciókon kívül a konferencia egy-egy szekciójaként kapjanak részvételi lehetőséget a szakmai „kis konferenciák”, mint társult rendezvények. Így valóban biztosítani tudnánk a Nemzeti Konferencia teljességét. Várnánk küldött kollegáink véleményét ezen javaslatunkhoz.

 

Szakmai dijak, pályázatok döntése, illetve döntés-előkészítő véleményezése

a) Wartha Vince Emlékérem

Az évenként 1 díjra felterjesztés hiányában nem minden évben sikerült érdemi javaslatot tennünk. Bár kétségtelen, hogy általánosan alábbhagyott az országban a fejlesztőtevékenység, de annyira azért talán nem, hogy évente egyetlen kiemelkedő eredményes fejlesztés sem valósulna meg az országban. Továbbra is kérjük a vállalatokat, hogy éljenek e lehetőséggel. Ne hagyják a Wartha Vincedíj értékének devalválódását megfelelő felterjesztések hiányában!
 

b) Fiatalok utazási támogatása

Mint az mára már köztudott, évente 1 millió forint állt rendelkezésre a 35 éven alattiak kül- és belföldi konferencia-részvételének támogatására. Bár negyedévenként még mindig eléggé aránytalan a beérkező pályázatok száma, ennek figyelembevételére már dolgoztunk ki módszert: így biztosítani tudjuk, hogy csak megérdemelten jut támogatás pályázónak, ha azt nem is mindig, hogy a leginkább megérdemelt helyre jutnak támogatásaink. Azt hiszem, ilyen pályázat egyébként is csak elméletben létezik.
 

c) Nívódíj-pályázatok

Köszönhetően a Titkárság lankadatlan pályázati tevékenységének, minden évben sikerült a legjobb szakdolgozatokat és diplomamunkákat jutalmaznunk, 10–13 munka díjazására nyílt lehetőség. A pályázati lehetőségek sajnos évről évre csökkenek, ugyanakkor a diplomamunkák színvonalában semmifajta csökkenést nem tapasztalunk,
ami nem könnyíti meg a bizottság munkáját.

 

Szeged–Budapest, 2011. május 7.

Kiss Tamás elnök