Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Nagy_GaborTavaly szeptemberben, amikor Richter Gedeont történelmi üzletemberré választották, az elődeinkre emlékező konferencia szünetében a szakma megjelent jeles képviselőivel arról beszélgettünk, hogy napjaink középiskolásait szinte egyáltalán nem, vagy alig érdekli a kémia. A lehetséges okok egyike talán az, hogy a kötelező fontos, de „száraz” tananyag mellett nem mutatják be a kémia szépségét, jelentőségét az élet valamennyi területén. Bevallom, én magam is így voltam ezzel tizenéves koromban, így hát érdekes
módon nem tanáromnak, illetve a kémia iránt érzett kötődésemnek, hanem sokkal inkább szüleimnek köszönhetem, hogy ma éppen egy gyógyszergyárban dolgozom.

Kár lenne tagadnom, hogy kicsit megértem a pályaválasztás előtt állókat. A sajtó rendszeres témája a környzetszennyezés, nem is oly régen a szörnyű pusztításokat okozó vörösiszap-katasztrófáról tudósított. Mindezért nem kis mértékben a kémia is felelős. Sajnos, arról már kevésbé szól a fáma, hogy ezek a környezeti szennyezések hogyan, miképpen, ha úgy tetszik, milyen kémiai anyagok segítségével szűnnek meg. Felmerül a kérdés, mi lenne velünk napjainkban a kémia hathatós segítsége nélkül. Erre a szakemberek egybehangzó válasza: 150 év előtti állapotok és technikai színvonal.

Nehéz lenne felsorolni az élet azon területeit, ahol a kémiának meghatározó szerepe van. Kölönböző növényvédő szerek, műtrágyák, élelmiszerek, műanyagok, és itt vannak még napjaink talán legfontosabb anyagai, a benzin, a gáz, a fémek – a hadi és gyógyszeripar termékeiről nem is beszélve. Kutatóintézeti és gyári laboratóriumokban mára sok tízezer vegyész dolgozik a legfejlettebb technikai feltételek mellett az új és még hatásosabb készítmények előállításán, miután újabb és újabb betegségek tűnnek fel, a gyógyszeripar tehát nem marad feladat nélkül. A kémia az egészségügyi ellátásban, annak egész vertikumában megtalálható, nélkülözhetetlen.

A kémiai tudomány és az eredményét hasznosító iparágak – elsősorban a vegyipar – vitathatatlanul nagymértékben járultak hozzá az emberiség életkörülményeinek javításához és anyagi jólétének emeléséhez. A növekvő létszámú emberiség a vegyipar termékei nélkül ma már nem tudna boldogulni, mind nagyobb mértékű és sokrétűbb anyagfelhasználási igényét nem tudná kielégíteni. A természetben található anyagok sokoldalú átalakításával, valamint mind több – a természetben elő nem forduló – anyag szintetikus úton történő előállításával létrehozott termékek nélkül nehezen tudnánk mindennapi életünket elképzelni.

Tisztelt Olvasók! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezúttal én köszönthetem Önöket. Kérem, fogadják szeretettel legújabb számunkat, melyben két cég, a PannonPharma és Poli-Farbe mutatkozik be ”A kémia kiválóságai” sorozatunkban, interjút olvashatnak Szépvölgyi Jánossal a Gábor Dénes-díj kapcsán, valamint sok más érdekes téma mellett szó esik a napjainkban talán még fontosabbá váló munkavédelemről is.
 

Nagy Gábor
szerkesztő