Még egyszer a Retorta Sziporkáról Nyomtatás E-mail

 

Nagy élvezettel olvastam Szekeres Gábornak a Magyar Kémikusok Lapja 2005. évi 4–5. számában közölt tanulmányát a Retorta Sziporkáról. Azóta sem hagyott nyugton a dolog, ő ugyanis három megjelent számról tudott, én azonban négyről. Tudomásom szerint az első 1913-ban jelent meg, és ennek a bizonyítékát kerestem. Végül meg is leltem, mégpedig a Retorta Sziporka 1928-as és 1937-es számában.

Az 1928-as kiadás 3. oldalán a „Beköszöntő”-ben ezt írja a szerkesztő (Szabó László): „Régi óhajnak teszünk eleget … amikor újra felveszszük a tizenöt éve elejtett fonalat és megjelentetjük a vegyészmérnöki szakosztály lapját.” A 4. oldalon A.A.A. szignóval: „Még a régi békevilágban találkoztunk… A másik valami megfagyott muzsikus volt, a harmadik vicinális dugóhúzónak mutatkozott be. Az első pedig magam voltam. Retorta-sziporkának hívtak.” A 18. oldalon így ír Szabó László: „A Retorta Sziporka 1914-es száma megvalósítatlan terv maradt.” Továbbá: „Az utolsó szám megjelenése ót eltelt tizenöt év alkotta űrt hidalja át a lap volt szerkesztőjének (Áts Vilmos) alábbi cikke.” 1928 –15 = 1913! Az 1937-es kiadás 3. oldalán ezt írja Szabó László: „Az előző két szám között a világháború és a forradalmak zajlottak le.” Vagyis az első világháború előtt jelent meg az első szám! Vajon hol lappang?

Ha már tollat, illetve írógépet ragadtam, felhívom a figyelmet Szekeres Gábor cikkének néhány sajtóhibájára, ill. tévedésére. A 173. oldalon: „Hungária Ifjúsági Egyesület” nem létezett, hanem Hungária Magyar Technikusok Egyesülete volt a műegyetemi általános ifjúsági egyesület. A 175. oldalon: Varga bácsi nem azonos Varga professzorral. Varga bácsi
altiszt volt, a neve alatt szereplő aranyköpések közül csak az első öt az övé, a többi Varga professzoré. Az 1942-es szám borítólapja nem színes és nem Sztálint ábrázolja. Szekeres Gábor egy olyan példányt láthatott, amelynek a tulajdonosa ily módon álcázta a reakciósnak minősített sajtóterméket. Szokás volt ez a kommunista érában. Magam is alkalmaztam ezt a módszert. Sikerrel, így hoztam be több könyvet Nyugatról.

Bakos Miklós