Jegyzőkönyv az MKE Intézőbizottság (IB) 2011. március 21-i üléséről Nyomtatás E-mail

 

Jelen vannak:

IB-tagok: Bognár János, Hermecz István, Kalaus György, Kiss Tamás, Liptay György, Mátyus Péter, Wölfling János, Záray Gyula.
Kimentette magát: Kovács Attila, Greiner István, Tömpe Péter és Pápayné Sár Cecília IB-tagok.
Tanácskozási jogú állandó meghívott: Androsits Beáta ügyvezető ig., Bíró Géza FB-elnök.
Meghívott résztvevő: Banai Endre GB-tag.

NAPIREND
1. „Havi tájékoztató” szerinti áttekintés (állandó napirend)
2. A 2010. évi mérleg és eredménykimutatás és az MKE közhasznúsági jelentésének elfogadása (Androsits Beáta és Bognár János)
3. A 2011. évi gazdálkodási terv elfogadása (Androsits Beáta és Bognár János)
4. Az MKE Titkárság rendezvényeihez kapcsolódó személyi kifizetések (Mátyus Péter)
5. MKE: hol tartunk, merre tovább? (Mátyus Péter)
6. Egyéb


1. Havi tájékoztató szerinti áttekintés

  • Határozatok helyzete: A Határozatok könyve naprakészen van vezetve. Határidőn túli teljesítésre váró határozat nincs.
  • Gazdasági helyzet: A 2010. évi mérlegbeszámoló megvitatása kapcsán részletesen megvitatásra kerül a következő pontban.
  • Taglétszám, tagdíjfizetés: A 2011. márciusi állapot alapján az alapszabály szerinti taglétszám 2174 fő, amelyből eddig 1717 fő tagdíj rendezett.
  • Rendezvények: A részvételi díjas „MKE rendezvényterv 2011” listán 12 esemény szerepel.


2. A 2010. évi mérleg és eredménykimutatás és az MKE közhasznúsági jelentésének elfogadása
A GB előterjesztésében folytatott vita legfőbb eleme az volt, hogy az éves bevétel visszaesésének oka a kevesebb rendezvény és ezen belül is a központi költségvetés pályázati alapjának drasztikusan lecsökkent támogatása. Emiatt az Egyesület 2010-ben kénytelen az elmúlt években felhalmozott pénzügyi tartalékaihoz hozzányúlni. Minthogy az Egyesület gazdálkodása jelenleg jelentős mértékben áll vagy bukik a rendezvények sikerén, azok költségeinek alakulását a szervezőknek folyamatosan elemezniük és szükség esetén korrigálniuk kell, hogy a tervezett és a tényleges eredmény egyensúlya drasztikusan ne borulhasson fel.

A vitát követően az IB határozatot hozott a Mérlegbeszámoló és a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
3/2011. IB-határozat: Az MKE Intézőbizottság egyhangú döntéssel elfogadta az Egyesület 2010. évi Mérlegbeszámolóját és Közhasznúsági jelentését.

 

3. A 2011. évi gazdálkodási terv elfogadása
Bognár János néhány kísérő magyarázattal bemutatta az IB tagjainak a korábban kiosztott 2011-es gazdálkodási terv legfontosabb számszerű célkitűzéseit.

Mátyus Péter jónak és elfogadhatónak minősítette a tervet, de szóvá tette, hogy a tervben szereplő, és a rendezvényekhez köthető támogatások szintje túlságosan optimistának tűnik. Hasonló aggályainak adott hangot több IB-tag a hozzászólásában. Banai Endre és a többi előterjesztő hangsúlyozta, hogy az Egyesület jövőjének elengedhetetlen feltétele, hogy pénzügyi tartalékai ne csökkenjenek. Ehhez sikeres rendezvényekre, kiszámítható támogatói körre és takarékos gazdálkodásra van szükség. Az előterjesztett terv elfogadásáról és a 2012. évre javasolt változatlan, azaz 7000 Ft/fő éves tagdíjról az IB határozatot hozott.

4/2011. IB-határozat: Az MKE Intézőbizottsága egyhangú döntés alapján elfogadta az előterjesztett 2011. évi Gazdálkodási tervet, a tervben szereplő 149 417 eFt-os árbevétellel és 4388 eFt-os eredménnyel. Egyúttal 7000 Ft/évben határozta meg a 2012. évi teljes tagdíj mértékét az alapszabály szerinti kedvezmények változatlan tartása mellett.

 

4. Az MKE Titkárság rendezvényeihez kapcsolódó személyi kifizetések
Mátyus Péter beszámolt arról, hogy a személyekhez köthető egyesületi kifizetések átláthatósága, a kifizetési normák egységesítése érdekében kezdeményezte a személyi kifizetések átvizsgálását.

Bognár János az előterjesztőnek adott válaszában beszámolt arról, hogy a GB napirendre tűzte és megvizsgálta az elnök úr felvetését. A Bizottság szabálytalanságot, a számviteli előírásokkal nem összeegyeztethető, ill. az egyesületi szabályzatokkal ellentétes kifizetést nem tapasztalt.

A GB tagjai egyetértettek abban, hogy az igazgató döntési, szerződéskötési szabadságát a személyi kifizetések kapcsán nem szükséges a jelenlegi szabályokban foglaltaknál jobban korlátozni. Ugyanakkor célszerű az Egyesületi életben aktív szerepet játszó, a rendezvények szervezésében közreműködő tagok részére kifizetésre kerülő díjak, elismerések odaítélési rendjét a nívódíjak bevált rendszerének megfelelően egységesíteni.

Végül az IB egységesen elfogadta azt a javaslatot, hogy a GB dolgozza ki a rendezvények szervezésében, ill. a kiadványok szerkesztésében közreműködő MKE-tagokra a jutalmazás egységes rendszerét.


5. MKE: hol tartunk, merre tovább?
Mátyus Péter javasolt napirendi pontjának megtárgyalására idő hiányában nem került sor. Az IB még a választások előtt sort kerít ennek a fontos témának a megvitatására.

 

6. Egyéb
Mátyus Péter és Androsits Beáta beszámolt arról, hogy az MKE 1. Nemzeti Konferencia szervezése jól halad. Jó lenne meghaladni a 450 fős részvételi létszámot.

Mátyus Péter tájékoztatta az IB tagjait arról, hogy a Kémiatanári Szakosztálynál vezetőségváltás történt. Idő hiányában elektronikusan fogja továbbítani a szakosztály-vezetés levelét, amelyben számos kérdéssel fordul az elnök úrhoz és az IB-hez.


Következő IB-ülés: 2011. május 16. (hétfő) 15:30 órakor

Bognár János