2011. március - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXVI. évf., 3. szám, 2011. március

 

Borító Tartalom
   
 MKL 2011 március

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

 • Kukovecz Ákos, Kónya Zoltán, Hannus István: Kémia a Szegedi Tudományegyetemen
 • Kurtán Tibor, Lente Gábor: A Debreceni Egyetem Kémiai Intézete
 

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Az egyetemeknek valódi tudásközpontokká kell válniuk (Beszélgetés Fábián Istvánnal, a Debreceni Egyetem rektorával)
 • Domonkos Dávid, Hronszky Imre: A biotechnológiai klaszterek működésének magyarázata az értéklánc-modellel

BRUCKNER-TERMI ELŐADÁSOK
 • Biczók László: Molekulák önszerveződésének vizsgálata fluoreszkáló alkaloidokkal
 • Nagy Lajos: Lágyionizációs tömegspektrometriai módszerek alkalmazása a polimerkémiai kutatásokban

VEGYÉSZLELETEK
Lente Gábor rovata

 

KÖNYVISMERTETÉS

 • Analógián alapuló gyógyszerkutatás (szerk.: Fischer János és Robin Ganellin) (Nagy Gábor interjúja)
 • Kovács Tibor: Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921–2010 (Liptay György írása)

EGYESÜLETI ÉLET

 

A HÓNAP HÍREI


CONTENTS

 • Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya, István Hannus: Chemistry at the University of Szeged
 • Tibor Kurtán, Gábor Lente: The Institute of Chemistry at the University of Debrecen
 • Universities should become real knowledge centers. An interview with István Fábián, President of the University of Debrecen
 • Dávid Domonkos, Imre Hronszky: Description of biotechnology clusters with the value chain model

Bruckner Room Lectures

 • László Biczók: Investigation of molecular self-organization with fluorescent alkaloids
 • Nagy Lajos: Application of soft ionization mass spectrometry methods in polymer chemistry

Chembits (Edited by Gábor Lente)

 

Book Reviws

 

The Society’s Life

 

News of the Month