Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Csenki JózsefAz idei szeptember a Kémia Nemzetközi Éve utolsó harmada, egyben az új tanév kezdetének hónapja. Az ENSZ által meghirdetett programsorozat hazai rendezvényei ráirányították a szélesebb közönség figyelmét is a kémia tudományára, annak fontosságára mindennapi életünkben. Egyesületünk különösen nagy hangsúlyt fektetett az általános és középiskolai korosztály figyelmének, érdeklődésének felkeltésére a „Vízzel tüzet – tűzzel vizet!” iskolai kísérleti akció, valamint a DELTA című televíziós ismeretterjesztő műsor kémiavetélkedőjének keretében. Ezek a programok lehetőséget adtak arra, hogy több száz vidéki, illetve határon túli iskola lelkes tanulói és kémiatanárai is megmutatkozhassanak az ország nyilvánossága előtt. Ehhez kapcsolódva mutatjuk be most lapunkban a pécsi ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban és a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban folyó színvonalas kémiaoktatást.

Egy ilyen akciósorozat azonban csak akkor érheti el célját – a kémia iránti pozitív attitűd kialakítását, erősítését –, ha a Kémia Nemzetközi Évére csak a „Kémia Évtizede/Évszázada” nyitányaként tekintünk. Hiszen mindannyiunk számára szükséges olyan alapvető kémiai tudás birtoklása, amely segít egészségvédelmi, környezetvédelmi szempontok alapján tájékozódni és tudatosan választani a technikai, élelmiszer-ipari termékek közül. E szemléletmód elkötelezett híve a MKE újonnan megválasztott elnöke, Simonné Sarkadi Livia, akivel gyorsinterjút olvashatnak lapunk hasábjain.

Mint korábbi számainkban már szóltunk róla, néhány éven belül komoly gondokkal fog küzdeni a kémia – és általában a természettudományok – hazai oktatása, hisz kevés lesz a jól felkészült, a pedagógia és a szaktárgy iránt egyaránt elkötelezett pedagógus. Annak érdekében, hogy ez ne így legyen, a jelenlegi kémiatanár-társadalom is sokat tehet, ha egyrészt felkelti a lehető legtöbb diák érdeklődését e szép tudomány és annak tanítása iránt, másrészt kineveli lehetséges utódait. Ebben segítik őket a Kémia Éve rendezvénysorozatához hasonló programok, valamint a kémiát tanító pedagógusok szakmai szervezetei. Ezeken a fórumokon van lehetőség olyan szakmai kezdeményezések elterjesztésére, amelyek a zálogát jelentik annak, hogy mindennapjainkban is nélkülözhetetlen tudományunk szépsége, érdekessége a fiatalokon keresztül a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljusson. Ezért várjuk kémiatanár kollégáinkat az MKE Kémiatanári Szakosztályának soraiba.

A kémiával kapcsolatos attitűdök kedvező alakításának másik feltétele, hogy mind a köz-, mind a felsőoktatásban a kémia és a természettudományok visszakapják társadalmi fontosságuknak megfelelő szerepüket. Ennek érdekében az MKE tisztújító közgyűlése elfogadott egy állásfoglalást, amely megtalálható a www.mke.org.hu/osszeshir/ 482-mke-allasfoglalas-20110610.html címen, a NEFMI válasza mellett, amely bizonyos pontjaiban némi optimizmusra ad okot a kémia tantárgy helyzetének javításával kapcsolatosan.

Mindezek fényében minden „kémiabarátnak” további eredményes munkát, az oktatásban dolgozók számára pedig Sikeres Új Tanévet Kívánok!

 

Csenki József
MKE Kémiatanári Szakosztály