Pályázati felhívás Nyomtatás E-mail

 

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Varga József akadémikus, egyetemitanár, az iparszervezés kiemelkedő személyisége emlékének méltómegtisztelésére Varga József Díjat alapított. 2012-ben 1 Varga József Díjés Érem adományozható.

Varga József Díj és Érem adományozható azoknak, akik új technológiaimegoldások kidolgozásában; új vegyipari eljárások alapjainak kidolgozásában,fejlesztésében és megvalósításában; a kémiai technológiaifolyamatok, vegyipari műveletek, vegyipari gépészet elméleti alapjainakkimunkálásában; az ipari katalízisben; a kémiai technológiai oktatásés felsőoktatás terén; a műszaki kultúra javításában kimagasló eredménytértek el, illetve érdemet szereztek.

A Varga József Díj adományozását kezdeményezhetik a díj TudományosTanácsának tagjai, tudományos és szakmai szervezetek, vállalatokés alapítványok, egyéni pályázók.

A kezdeményezéseket, pályázatokat a Tudományos Tanács titkárához (Mándy Tamás) címezve, a MTA Természettudományi Titkárságára kellbenyújtani, részletes indoklással, irodalomjegyzékkel, a kezdeményezéstalátámasztó egyéb dokumentumokkal, 2012. augusztus 31-ig. A javaslatokata díj Tudományos Tanácsa értékeli, dönt a díjak odaítéléséről, a döntést a Kémiai Tudományok Osztálya erősíti meg.