Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

(2012. június)

  1. Az MKE és a közoktatás közötti kapcsolatápolás keretében az Intézőbizottságúgynevezett kihelyezett ülést tartott a budapesti Petrik LajosKét Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában.A helyszínválasztást az indokolta, hogy egy EurópaiUniós pályázati pénzzel támogatott, 1 Mrd Ft-os beruházás keretében aziskola vegyészképzést szolgáló laboratóriuma imponáló gazdagságú felszereltséggelmegújult. Az iskolát és a laboratóriumot Baranyiné C VeresAnna műszaki igazgatóhelyettes mutatta be az IB tagjainak.
  2. Az IB megvitatta Pálinkó Istvánnak, az Irinyi OKK Versenybizottságelnökének a 2011–2012. évi versenyévadról szóló beszámolóját, amelyhezSzalay Luca, a Kémiatanári Szakosztály elnöke is tett írásos kiegészítést.A legfontosabb megállapítás, hogy a verseny mindhárom fordulója sikeresenlezajlott. A tapasztalatok alapján a következő évi versenykiírásbannéhány újabb információt célszerű rögzíteni például a verseny „nehézségiívét” megvalósító feladatokkal, vagy a második forduló kötelező laboratóriumigyakorlatával kapcsolatban. A döntő harmadik fordulónakhelyszínt adó Miskolci Egyetem a 2013-as döntővel zárja ötéves rendezésiciklusát, ezért a következő döntőhelyszínre vonatkozó pályázatot azMKE rövid határidőn belül kiírja.
  3. Simonné Sarkadi Livia megújítandó nemzetközi együttműködési megállapodásokróltájékoztatott. 

 

Kovács Attila