Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Bevallom, a lapot olvasva most sem bánom, hogy kémikus lettem. Gimnazista koromban, mérnök édesapám igyekezett lebeszélni e választásról, mondván, hogy a vegyészek habókos emberek, akik saját, zárt világukban élnek. Később megváltozott a véleménye. Nap mint nap tapasztalom, hogy a kémikusok legfontosabb tulajdonsága a szinte gyermeki kíváncsiság és a nem múló érdeklődés környezetünk minden jelensége iránt. Ez a sokszínűség lelkesít és szórakoztat is bennünket. A vegyészek közössége valóban zárt közösség, de így van ez sok más tudomány képviselőivel is. Ennek nagy előnye az egymásra figyelés, a kollégák segítése, s ebben fontos szerepet játszik a százöt éves Magyar Kémikusok Egyesülete. A hullámzó intenzitású egyesületi élet mellett a legbiztosabb találkahely a Magyar Kémikusok Lapja, ahol figyelemmel kísérhetjük barátaink és kollégáink szakmai tevékenységét is.

Az MKL mostani számában négy egykori munkatársam publikációival találkoztam. Valamennyien kötődtek vagy kötődnek a százéves Egis Gyógyszergyárhoz, az egykori EGYT-hez.

Fischer János, akinek Bruckner-termi előadását közli a lap, pályakezdőként az EGYT preparatív kutatólaboratóriumának vezetője volt. A captopril nevű vérnyomáscsökkentő bravúros új szintézisével lett nemzetközi hírű gyógyszervegyész.

A Kiss Tamás Attila vezette növényvédőszer-kutatásokba kapcsolódott a pályakezdő Ujváry István, akinek most kétrészes cikkét olvashatjuk. A növényvédőszer-kutatás megszűntével Ujváry István a biológiailag aktív vegyületek kutatásában hasznosította korábbi tudását. Ma a pszichotróp vegyületek és a kábítószer elleni küzdelem elismert szakértője.

Az egykori növényvédőszer-kutatás eredményei elérték az üzemi méretű gyártást, amihez külső munkatársként Körtvélyessy Gyula is csatlakozott. Ő később a SZEVIKI igazgatója és e lap főszerkesztője, valamint az Egyesület főtitkára volt. Körtvélyessy Gyula ma a veszélyes anyagok kezelésének legismertebb magyarhoni tudósa.

Negyedik ajánlott szerzőnk a jelenleg is aktív Egis-munkatárs, Ménes András. Kétdiplomás, bölcsész PhD-re készülő, nem vegyész kollégánk elkötelezett híve és kiváló művelője a tudománytörténetnek. Szorgalma hajlíthatatlan egyéniséggel párosul, ezért az egisesek targoncavezetőként ismerik a gyárban, aki a naponta összegyűlő hulladék deponálásában segít.

Az áprilisi MKL éppen húsvét előtt jelenik meg. Talán ezért olvasható több személyes hangú, baráti cikk a lapban. Mindenekelőtt Kiss Tamás főszerkesztő beszélgetése Náray-Szabó Gábor akadémikussal, Egyesületünk korábbi elnökével. Ne hagyják olvasatlanul!

Ha még elolvassák May Zoltán „Kémia és régészet” című igen élvezetes cikkét is, akkor biztosan megerősödik Önökben, hogy nem döntöttünk rosszul, amikor kémikusnak álltunk.


Tömpe Péter
a Szerves és Gyógyszer-analitikai Szakcsoport elnöke,
a Fabinyi Rudolf Emlékérem tulajdonosa