Biztonsági adatlapok. Harmadik rész. Nyomtatás E-mail

 

Körtvélyessy Gyula: Biztonsági adatlapok. Harmadik rész. Kezelés: hazai további követelmények.


A veszélyes anyagokat és keverékeket felhasználók számára a kémiai biztonsági törvény a biztonsági adatlap birtoklását írja elő. Ez további követelmény, és független attól, hogy a REACH-ban megadott adatlap-átadási kötelezettségét a beszállítója teljesítette-e vagy nem. Hasonlóan a hazai veszélyesanyag- és -keverék-bejelentési kötelezettség is csak magyar nyelvű adatlap birtokában teljesíthető.

Az adatlap kötelező nyelve a termék forgalomba hozatali helyétől függ, ez leggyakrabban a hazai felhasználó esetén magyar, de elképzelhető külföldi is. Nagy gondot jelent jelenleg az expozíciós forgatókönyvek magyar nyelven való átadása, pedig ez is követelmény.