Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

(2013. február)

  1. A 2013-as év kezdetével 132 fő esett ki a tagnévsorból az MKE Alapszabálya szerinti kétéves tagdíjhátralékuk miatt. Külön sajnálatos, hogy ebből 56 fő az ifjúsági tag, illetve a 35 éves alatti korcsoportba sorolható, akik egyébként különféle, erre a csoportra érvényes egyesületi kedvezményekre jogosultak. Az IB úgy határozott, hogy a 2005–2012 közötti időszak adatainak feldolgozásával részletes elemzés készüljön a díjként adományozott és egyévi tagdíjmentességgel járó egyesületi tagság stratégiai hasznosulási, valamint tagságnövelő szerepéről.
  2. Az Egyesület elnöke 2013. március 27-re szakosztály-értekezletet hívott össze.
  3. A Kémiatanári Szakosztály saját honlapja, http://www.kemtan.mke.org.hu, február elejétől minden érdeklődő számára hozzáférhető. A különböző menüpontok alatti tartalmak főleg a közoktatásbeli kémiatanárokat segíthetik, de hasznos információk (továbbtanulás, karrierlehetőségek) segítik a szülőket és a vegyész/mérnöki pálya iránt érdeklődőket is. A honlap hozzáférési kóddal védett Oktatási segédanyag I. menüpontja, annak tartalmi értéke miatt, csak a tárgyévi MKE-tagdíjat már befizetett és MKE Kémiatanári Szakosztály tagként regisztráltak számára érhető el.
  4. Az MKE Fiatal Kémikusok Fóruma szervezetének elnöke, Endrődi Balázs pénzügyi támogatás megszerzésében kérte az IB segítségét a szervezet nyári tábor jellegű spektroszkópiai témakörű ez évi tanfolyamterve megvalósításához. Az IB véleménye szerint fontos, hogy a tanfolyam részletes szakmai programja és egy reálisan elérhető részvételi létszám ismert legyen, amelyek birtokában néhány, a tanfolyam szakmai tartalmához illeszkedő műszergyártó/forgalmazó cég szponzorálási célból már megkereshető.
  5. Ézsiás Erzsébet „Tudás, türelem, tisztaság” című könyvének bemutatója lesz az Egyesületben, amely az MKE örökös tiszteletbeli elnöke, Náray-Szabó Gábor 70. születésnapja alkalmából jelenik meg.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről  > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.


Kovács Attila