Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Minden egyesület életében fontos szerepet játszik a fiatalok nevelése, tanítása – az utódok képzése. Különösen igaz ez a természettudományi területeken, ahol a változások olykor rendkívül gyorsan történnek, követni őket szinte lehetetlen. Ennek érdekében alakult meg a Magyar Kémikusok Egyesületén belül a Fiatal Kémikusok Fóruma (FKF), amely célul tűzte ki a 35 év alatti kémikusok összefogását, bevonását az egyesületi ügyekbe, programokba.

Ily módon az MKE csatlakozott az egész világon megfigyelhető trendhez, és nagyobb hangsúlyt fektet a fiatalok aktivizálására. Hasonló fiatal kémikus szervezetek jöttek létre ugyanis Európa-szerte, jól működő alapját képezve az egyesületek utódnevelési politikájának. Ezen szervezetek főként nyári iskolák, állásbörzék, szakmai és személyiségi továbbképző tanfolyamok, sportesemények és konferenciák szervezésével igyekeznek megmozgatni a fiatalokat, akik így már akár diplomájuk megszerzése előtt hasznos tudásra, képességekre tehetnek szert, mindezt értékes szakmai és személyes kapcsolatok kialakítása mellett.

A Fiatal Kémikusok Fórumának létrejötte – az Egyesület működésébe való betekintésen és a hazai rendezvényeken való részvételen túl – lehetőséget biztosít a nemzetközi szervezetek munkájába való bekapcsolódásra is. Az FKF választottja minden évben részt vesz a EuCheMS ifjúsági szervezete, a European Young Chemist’s Network (EYCN) ülésén, ahol megismerheti a különböző országok hasonló egyesületeinek munkáját, tapasztalatait, valamint első kézből értesülhet a kiírt pályázatokról, melyek minden tag számára elérhetővé válnak.

A Fiatal Kémikusok Fóruma 2012 nyarán kezdte meg működését. A hazai egyetemekről érkező képviselők bevonásával kommunikációs hálózat jött létre az egyetemek közötti információcsere elősegítésére. Ennek első eredményeként a Csongrád Megyei Csoport minden korábbi évet felülmúló létszámban, 90 előadó és számos érdeklődő részvételével rendezhette meg hagyományos nagyrendezvényét, a 35. Kémiai Előadói Napokat (KEN). A KEN előadói létszámának évek óta tartó töretlen növekedése jól mutatja, hogy megfelelő tájékoztatás mellett a fiatalok körében van igény ilyen jellegű szakmai rendezvényekre.

További információkért és részletekért látogassa meg az MKE honlapjáról közvetlenül elérhető honlapunkat!

A Fiatal Kémikusok Fóruma 2013-ban az egyes egyetemeken és városokban elszigetelten működő rendezvények összehangolása mellett, az év folyamán első önálló rendezvényeként, augusztus 11–15. között Debrecenben rendezi meg az I. Spektroszkópia és Anyagszerkezet nyári tábort. A tábor résztvevői elismert hazai szakemberek előadásai révén az egyetemi tananyagot messze meghaladó, modern elméleti és gyakorlati tudásra tehetnek szert. Tematikus lebontásban hallgathatnak előadásokat például NMR spektroszkópiáról Szántay Csabától, infravörös és Raman-spektroszkópiáról Kamarás Katalintól, röntgendiffrakcióról, röntgenkrisztallográfiáról Czugler Mátyástól.


Endrődi Balázs
az MKE FKF elnöke