Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

(2012. december)

  1. „Taglétszám, tagdíj és tagdíjfizetési helyzet” címmel Kovács Attila előadása a 2007 és 2012. november 30. közötti időszakot tekintette át nagyszámú adat bemutatásával és elemzésével. A prezentáció megállapításait és javaslatait az IB megvitatta, majd a feladatokat a 20-24/2012. IB-határozatokban rögzítette
  2. A 2011–2015. időszakra elfogadott MKE-stratégia teljesítésének helyzetét Simonné Sarkadi Livia tekintette át. Megállapítható, hogy számos feladat már teljesült, több megvalósítása folyamatban van, és kitért a még megvalósításra várókra. A tagságszervezéssel kapcsolatban az FKF aktivizálódásától és a Kémiatanári Szakosztálytól vár különösen eredményeket az Intézőbizottság.
  3. Kiss Tamás javasolta az FKF képviselőjének kooptálását az MKE IB-be. Az ülés résztvevői egyetértettek a felvetéssel és azzal, hogy a megvalósítással összefüggő MKE alapszabály-módosítást a következő küldöttközgyűlés elé kell terjeszteni.
  4. Az MKL 2013. évi laptervét az IB elfogadta és támogatja. Köszönet illeti az MKL szerkesztőségének kreatív és magas színvonalú munkáját.
  5. Az Egyesület elnöke várhatóan 2013. februárban fogja megtartani a következő szakosztály-értekezletet.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.

Kovács Attila