Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás

 

(2013. április)

  1. A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, Farkas Etelka a bizottság 2012-es tevékenységéről számolt be. Írásos beszámolója néhány fontosabb részének kiemelése között hangsúlyosan említette, hogy a különböző nemzetközi szakmai szervezetekhez delegált MKE-képviselők egyre nehezebben, vagy egyáltalán nem tudják a korábbi forrásokból (kutatói pályázati keret, munkahelyi kiküldetés) finanszírozni a képviselői munkával kapcsolatban felmerülő költségeket. Bognár János, a GB elnöke az ilyen típusú költségek tervezhetőségének fontosságára és a képviselők részéről az időben (tervezési fázisban) történő megadásra hívta fel a figyelmet. A probléma kezelésére irányuló megoldási lehetőségek számbavételére egy önálló IB-napirend keretében vissza kell térni. Az NKB-beszámolót az Intézőbizottság elfogadta.
  2. A Gazdasági Bizottság az IB elé terjesztette a 2012. évre vonatkozó „Mérleg és eredménykimutatás”, a „Közhasznúsági jelentés” és a „2013. évi gazdálkodási terv”  dokumentumokat. Az Intézőbizottság mindhárom dokumentumot elfogadta és a májusi MKE Küldöttközgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.
  3. Az IB megvitatta, majd elfogadta a Gazdasági Bizottság előterjesztését, hogy 8000 Ft/fő/év 2014-es egyéni tagdíj-javaslat kerüljön a Küldöttközgyűlés elé. A jelenlegi 7000 Ft/fő/év tagdíj már négy éve változatlan, amelyet ezen időszak inflációja (kb. 18%) és az elfogadott tagdíjkedvezmények (ifjúsági tag és gyesen lévők 25%, a közoktatásbeli kémiatanárok 50% mértékű tagdíjat fizetnek) leértékeltek.
  4. Az IB a Küldöttközgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette az új egyesületi törvény miatti MKE Alapszabálya szövegmódosítási javaslatokat.
  5. Az Intézőbizottság döntött a 2013. évi egyesületi elismerések odaítéléséről. A díjak átadására a 2013. május 24-i MKE Küldöttközgyűlésen kerül sor.
  6. Az Intézőbizottság döntött, hogy a Környezetanalitikai és Technológiai Társaság (KATT) a továbbiakban az MKE szakosztályaként működjön. A szervezet eddig Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság (KATT) néven az Analitikai Szakosztály szakcsoportjaként működött.
  7. A KATT kezdeményezte egy Mintavétel a jövő nemzedékének (MJN) program megvalósítását. Az Intézőbizottság támogatja a KATT elnökét és vezetését, hogy a programmal kapcsolatos további megbeszéléseken részt vegyenek, egyben kéri, hogy ezen megbeszélések eredményéről tájékoztatást kapjon.
  8. A szerbiai Óbecsén felújított Than Emlékház számára a Magyar Kémikusok Egyesülete kiállítási tárgyként egy „Than Károly Emlékérem” plakettet adományozott.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.


Kovács Attila