Amikor a kockák istent játszanak. Nyomtatás E-mail

 

Tóbiás Roland, Tasi Gyula: Amikor a kockák istent játszanak. 110 éve született Neumann János és Andrej Kolmogorov

 

Neumann János és Andrej Kolmogorov tevékeny szerepet játszott a valószínűség-elmélet és a sztochasztika mai arculatának kialakításában. A Neumann János közreműködésével létrejött Monte-Carlo-módszerek sikeresen alkalmazhatók szinte a kémia minden területén: a reakciókinetikában, az enzimkatalízisben, a heterogén katalízisben, az adszorpció folyamatának kinetikai tanulmányozásában stb. Jelen cikk a determinisztikus kinetikai modell Taylor-soros általános numerikus megoldását és a sztochasztikus kinetikai modell egy Monte-Carlo-módszerrel történő megoldását mutatja be. A Taylor-soros módszer autokatalitikus reakciók esetén is alkalmazható.