Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottsága február végi ülésén áttekintette a lap előző évét. Mind a 2013-as lapszámok értékelésére felkért szakértők, mind a szerkesztőbizottság tagjainak megítélése szerint az MKL szerkesztősége, élén Kiss Tamás felelős szerkesztővel, kiváló munkát végzett 2013-ban. A szerkesztőbizottság nevében ez úton is köszönetemet fejezem ki a szerkesztőség valamennyi munkatársának az MKL tartalmi, szakmai és tipográfiai színvonalának folyamatos emeléséért. A szerkesztőbizottság két fontos döntést is hozott az említett ülésen. Az olvasók szavazatainak figyelembevételével az MKL 2012. évi Nívódíját Lente Gábor kapja a Híresek és kémikusok, valamint a Vegyészleletek című sorozataiért. Döntés született a doktorandusz-hallgatóknak kiírt MKL-cikkpályázatról is: az első díjat Németh Eszter Áramlásos lineáris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása nukleázok tanulmányozására, míg a második díjat Mareczky Zoltán Xilit fermentációs előállítása lignocellulózokból című munkájának ítéltük oda. Időközben már sor került a Magyar Kémikusok Lapjában 2013-ban megjelent legjobb cikk kiválasztását célzó internetes szavazásra is. Ennek eredményét májusban hozzuk nyilvánosságra. Végezetül még egy hír a Szerkesztőbizottság berkeiből: 11 évi bizottsági tagság után Gál Miklós, aki hosszú ideig olvasószerkesztőként is támogatta a lap megjelenését, felmentését kérte az SZB tagjainak sorából. A kérelmet az SZB elfogadta és köszönetét fejezte ki Gál Miklósnak az MKL érdekében végzett tevékenységéért.

Beharangozásként néhány információ a lap áprilisi számából. Sok érdekességet tartalmazó riportot készített Kiss Tamás a Bécsi Egyetem Kémiai Karán. Folytatódik a Bruckner-termi előadások sorozat, most két előadás összefoglalóját közli az MKL. Az iparban dolgozó szakemberek érdeklődésére tarthat számot a Biztonsági adatlapok sorozat újabb része. 45 évvel ezelőtt indult a Magyarországon szerkesztett Journal of Thermal Analysis and Calorimetry című folyóirat. A lap leköszönő alapító főszerkesztőjével és két fiatal utódjával Silberer Vera készített interjút. A 2013 novemberében Budapesten megrendezett tudományos szimpóziumhoz kapcsolódó interjúból és cikkből Wigner Jenő életéről és munkásságáról tudhatunk meg részleteket. Végezetül az áprilisi számából sem hiányozhatnak a Vegyészkalendárium és a Vegyészleletek aktuális oldalai.

Az ébredő tavaszban is kellemes és hasznos időtöltésnek ígérkezik az MKL új számának forgatása. Javaslom kedves Olvasóinknak, hogy éljenek e lehetőséggel.

 

2014. április


Szépvölgyi János
a szerkesztőbizottság elnöke