Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

2014. október

 

 1. Az Intézőbizottság (IB) megvitatta a Kiss Tamás vezette ad-hocbizottság által készített „A Magyar Kémikusok Egyesülete és lapjainak népszerűsítése, a fiatalabb generációk (középiskolások és egyetemisták, fiatal kutatók) elérését célzó műveletek” című írásos javaslatot, amelynek két fő megállapítása, hogy:
  • az MKE-nek a Facebookon való megjelenése színvonalát kellene emelni, és
  • pillanatnyilag nem célszerű párhuzamosan létrehozni a kémiai folyóiratok nyomtatott és on-line változatait.

  Az IB egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, és megbízta Kiss Tamást, hogy a következő IB-ülésre tegyen javaslatot, hogy ki/kik lennének a felelősei a megújított MKE Facebook oldal kialakításának és tartalmi működtetésének, valamint terjesszen elő egy ezzel kapcsolatos költségtervet.
 2. Az IB megvitatta a ChemPubSoc különböző kiadványai szerkesztőbizottságaibajavasolható hazai személyeket, és felhatalmazta az MKE elnökét a további lépések megtételére.
 3. Az IB jóváhagyta az MKE-nek a BME Szent-Györgyi AlbertSzakkollégiummal történő együttműködési megállapodása szövegtervezetét,és felhatalmazta az MKE elnökét annak aláírására.
 4. Az IB megvitatta az MKE 2. Nemzeti Konferencia tervezettidőpontjával, helyszínével és szakmai szervezőbizottságával kapcsolatoskérdéseket. Elfogadta, hogy a konferencia időpontja: 2015. augusztus 30. – szeptember 2.
 5. Simonné Sarkadi Livia tájékoztatást adott arról, hogy a2015-ös „Fény éve” globális esemény magyarországi programjainakaz MTA a felelőse, és a felkért közreműködő szervezetek között az MKE is szerepel.
 6. Simonné Sarkadi Livia beszámolt a Science on Stage magyarországiválogatójáról, amelyen hét kémiatanári pályázat isrészt vett. Közülük kettő jutott tovább a londoni programra. Magyarországegyébként megpályázta a 2017-es verseny megrendezését.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.

Kovács Attila