Áramlásos lineáris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása nukleázok tanulmányozására. Nyomtatás

 

Németh Eszter: Áramlásos lineáris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása nukleázok tanulmányozására.


Az áramlásos lineáris dikroizmus spektroszkópia (flow LD) segítségével külső beavatkozás nélkül követhetők a DNS-molekulákat érintő változások, például a nukleázok által katalizált hidrolitikus hasadás. Az LD-spektroszkópia a CD- (cirkuláris dikroizmus) spektroszkópiával rokon technika. Itt azonban a mintára két, egymásra merőleges síkban polarizált fénykomponenst bocsátanak, és ezek elnyelésének különbségét mérik, aminek előfeltétele a molekulák anizotróp rendezettsége. Az áramlásos cellában fonalszerű molekulák orientálhatóak jól, ezért a technikát gyakran alkalmazzák DNS-oldatok vizsgálatára. A hidrolízis hatására a lánchossz csökken, így az orientációs képesség romlik, és az LD-intenzitás csökken. Ezt használja ki az áramlásos LD-spektroszkópia a reakció kinetikájának tanulmányozására.