Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Az MKL a júliusi és augusztusi számot – tekintettel a nyári szünetre – már évek óta összevontan jelenteti meg. A kézben lévő szám is ilyen: értékes, érdekes, olvasmányos. A lap célkitűzése, a magazin jelleg nagyon tükröződik e füzetben. A kimondottan szakmai cikkeken túlmenően több általános érdeklődésre számot tartó publikáció is található ebben az összevont számban. Ezeket nagyon jól egészítik ki a híradás jellegű írások, amelyek beszámolnak a kémiai életről, a megrendezett konferenciákról. Az írások jó pihentető olvasmányként szolgálnak a nyári szünetben. Ajánlhatók olyanoknak is, akik nem a szűk kémiai szakmában dolgoznak.

A cikkek közül kiemelném – elsősorban – az évi közgyűlés anyagát. A főtitkári beszámoló – az utóbbi évek legjobb beszámolója – röviden ismerteti az MKE éves ténykedését. Érdekes, frappáns írás, amely tükrözi az Egyesület széles tevékenységét. Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy jól látszik, milyen fontos szerepet játszik az oktatási téren végzett munka. Ez nem annyira látványos, de nagyon fontos tevékenység. A beszámolóból kitűnik, hogy az Egyesület vezetősége és a titkárság nagy súlyt helyez a jövő nemzedékeinek képzésére, a kémia megszerettetésére különféle versenyek, rendezvények szervezésével, ami fontos az utánpótlás biztosítása érdekében. Ez a munka nem profitorientált, sőt a támogatások ellenére gyakran ráfizetéses, a jövő szempontjából mégis elengedhetetlen.

A közgyűlésen a beszámolók, hozzászólások után adták át az Egyesület díjait, elismeréseit (Than Károly-, Pfeifer Ignác-, Preisich Miklós-, Wartha Vince-, Náray-Szabó István-díj vagy emlékérem, illetve a Kiváló Egyesületi Munkáért oklevél és Egyesületi Nívódíj). 27 személy vehette át ezeket, ami az Egyesület taglétszámának valamivel több, mint egy százaléka. A díjazottak fényképei is megtalálhatók ebben a számban.

A közgyűlés immár harmadszor a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében volt. A genius loci miatt megemlítem, hogy ebbe az iskolába járt annak idején három olyan személy, aki kémiai, illetve természettudományos képzésben részesült az iskolában, és világhírre tett szert, mint „pályaelhagyó”. Kevesen tudják, Neumann János, Wigner Jenő vegyészként végzett egyetemet, míg Harsányi János gyógyszerészi képesítést szerzett, de matematikusként, fizikusként, közgazdászként lett elismert, illetve Nobel-díjas tudós. Ezeknek a híres embereknek a mellszobrai megtalálhatók a folyosókon. Az iskola a kémikusoknak 8 tudományok doktora címmel rendelkező kutatót adott (1952–1989 között az iskola nem működhetett), ami arra utal, hogy a vegyészképzés jó lehetett ebben a gimnáziumban.

A nyári lapszám nagy érdeme – mint már említettem – a magazin jelleg. A szakmai publikációk mellett beszámolók, megemlékezés, könyvismertetés, ipar hírek, oktatási hírek, a Vegyészkalendárium, a Híresek és Kémikusok újabb epizódja teszik olvasmányossá a nyári számot, amit olvasásra ajánlok pihentetésül a nyári szünetben.

 

Liptay György
az MKE alelnöke