Az MKE Intézőbizottság ülése - 2014. április Nyomtatás E-mail

 

  1. Az Intézőbizottság (IB) meghallgatta a Díjbizottságnak, valamint Szalay Péter MTB-elnöknek és Androsits Beáta ügyvezető igazgatónak a 2014. évi egyesületi elismerésekre történő előterjesztéseit, majd a 3/2014. IB-határozat szerint döntött a díjazottakról. Az elismerések átadására az MKE 2014. május 16-i éves rendes Küldöttközgyűlésen kerül sor.
  2. Az IB elfogadta és a 2014. május 16-i Küldöttközgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette az Egyesület 2013. évi Mérleg és eredménykimutatás, valamint a Közhasznúsági jelentés dokumentumait.
  3. Az IB megvitatta, elfogadta és a 2014. május 16-i Küldöttközgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette a 2014. évi gazdálkodási tervet.
  4. Az IB elfogadta, hogy 8000 Ft/fő/év 2015-ös tagdíjjavaslat legyen előterjesztve a Küldöttközgyűlés elé, amely változatlan tagdíjmérték a megelőző évi tagdíjhoz viszonyítva. A kedvezmények mértéke és a kedvezményezettek köre szintén a 2014. évinek megfelelő.
  5. Simonné Dr. Sarkadi Livia beszámolt az IB-nek arról, hogy sikeres volt a 2014. március 21-én megtartott MKE vezetői értekezlet. Az egyesületi szervezetek (szakosztályok, területi szervezetek, munkahelyi csoportok) írásos beszámolói a 2013. évi tevékenységről tárgyszerűek és informatívak voltak.
  6. Fabinyi Rudolf Emlékérem díjátadó esemény színhelye volt az MKE-székhely március 27-én. A díjazott, Hajdú János professzor (Uppsalai Egyetem, Svédország) nagy sikerű előadást tartott a nagyszámú diákhallgatóság és más megjelent érdeklődők számára.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.

Kovács Attila