Biztonsági adatlapok. Tizenharmadik rész. Nyomtatás E-mail

 

Körtvélyessy Gyula: Biztonsági adatlapok. Tizenharmadik rész. Expozíció ellenőrzése/egyéni védelem


A biztonsági adatlap 8. szakaszában a munkahelyen létrejövő expozíciók ellenőrzésére vonatkozó adatokat kell megadni. Ezeket részben a nemzeti munkahelyi határértékek jelentik, másrészt a kémiai biztonsági értékelésben kapott származtatott hatásmentes szintek (DNEL értékek). A tapasztalat szerint ezek között ugyanazon anyagra jelentős eltérések lehetnek, a szigorúbbat kell betartanunk felhasználóként.