MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

2014. június

  1. Az Intézőbizottság (IB) meghallgatta Pálinkó István, az Irinyi OKK Versenybizottság elnöke tájékoztatóját a 2013–2014. tanévi Irinyi OKK versenyévad tapasztalatairól. A verseny mindhárom fordulója zavartalanul bonyolódott le, a harmadik (döntő) forduló helyszíne a Szegedi Tudományegyetem volt. Az IB elfogadta az Irinyi OKK éves beszámolót, egyben köszönetét fejezi ki a háromfordulós verseny szervezésében és lebonyolításában részt vállaló minden közreműködőnek.
  2. A „kémiai lapok” (MKL, MKF, KÖKÉL, Kémiai Panoráma) megjelentetésével kapcsolatos kezdeményezés ügyében az IB egyetértett azzal, hogy egy döntés-előkészítési megvalósítási javaslatra van szükség, amelynek elkészítésével Kiss Tamást, az MKL felelős szerkesztőjét bízta meg.
  3. Az „MKE Nemzeti Konferencia” elnevezésű rendezvénysorozat következő eseményének megrendezése 2015-ben esedékes. Az IB megbízta Simonné Dr. Sarkadi Liviát, az Egyesület elnökét, hogy az „MKE 2. Nemzeti Konferencia” szervezőbizottságának elnökeként indítsa el és fogja össze a rendezvény megszervezésével kapcsolatos tevékenységet.
  4. Szalay Péter főtitkárhelyettes javasolta, hogy a fizikusok 2015-ös Year of Light eseményéhez valamilyen módon az MKE is kapcsolódhatna, illetve a témát be lehetne illeszteni egyesületi programokba.
  5. Simonné Dr. Sarkadi Livia tájékoztatott a Science on Stage 2014. őszi eseményről és a lehetséges MKE-közreműködés kérdéseiről.
  6. Simonné Dr. Sarkadi Livia felhívta a figyelmet arra, hogy a különböző ChemPubSoc kiadványok szerkesztőbizottságaiban célszerű lenne a jelenleginél (2 fő) több magyar részvétel. Ezzel például a magyarországi szerzők cikkeinek a megjelentetését is segíteni lehetne.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.


Kovács Attila