Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

2014. december


Az MKE Intézőbizottság – folytatva a korábbi években kialakított gyakorlatát – decemberi „kihelyezett” ülésére 2014. december 5–6-án, Kazincbarcikán került sor. A vendéglátó partnerek az MKE BAZ Megyei Területi Szervezet és a BorsodChem Zrt. voltak.

  1. Klement Tibor, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatója előadásábanáttekintő képet adott a világ vegyiparának néhány fontos jellemzőjéről,különös tekintettel az európai vegyipar pozíciójának alakulására,majd bemutatta a BorsodChem Zrt. jelenlegi tevékenységéthangsúlyosan kitérve a cég EBK feladataira és eredményeire.
  2. Az MKE BAZ Megyei Területi Szervezet képviselői beszámoltaka megyei szervezésű, valamint a Munkahelyi Csoportok (BC,ME, TVK) éves egyesületi programjairól. Simonné Sarkadi Livia,az MKE elnöke további sikeres egyesületi tevékenységet kívánt aterületi szervezetnek és a munkahelyi MKE-csoportoknak.
  3. BorsodChem-gyárlátogatás Klement Tibor kalauzolásában.
  4. A szokásos IB-napirendek keretében elhangzott, hogy az egyesületitaglétszám 2182 fő, és 168 fő 1 MFt nagyságú 2014-es tagdíjbefizetéssel még hátralékos. Az MKE Titkárság rendezvényszervezésében2014. évre betervezett nyolc konferencia megvalósult.
  5. Az MKE Facebook-oldal megújításával kapcsolatos aktuáliskérdéseket és feladatokat az IB megvitatta. Kiss Tamás előterjesztéseszerint sikerült egy néhány fős csapatot szervezni azMKE Facebook-oldal működtetésére.
  6. Simonné Sarkadi Livia előterjesztése alapján az IB döntött arról,hogy az MKE 2. Nemzeti Konferencia időpontja 2015. augusztus31. – szeptember 2., a helyszíne pedig Hajdúszoboszló lesz.
  7. Simonné Sarkadi Livia az MKE Intézőbizottság nevében ezútonis megköszöni a BorsodChem Zrt.-nek, valamint az MKEBAZ Megyei Területi Szervezetnek, hogy a 2014. decemberi „kihelyezett”IB-ülés hasznos, eredményes és kellemes lebonyolításáhozhozzájárultak.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.

 

Kovács Attila