Tisztújítási útmutató Nyomtatás

 

 1. A négyévenként esedékes következő tisztújításokra 2015-ben kerül sor. A tisztújítások során megválasztásra kerülnek az Egyesület tisztségviselői és vezető tisztségviselői (kivéve ügyvezető igazgató).
 2. A tisztújításban érintett vezető tisztségviselők: az elnök; a két alelnök; a főtitkár; a két főtitkárhelyettes (egyik egyben a Műszaki–Tudományos Bizottság elnöke, a másik egyben a Gazdasági Bizottság elnöke); az Intézőbizottság 7 tagja; a Felügyelő Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 póttagja; az Etikai Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 póttagja. Őket a tisztújító Küldöttközgyűlés választja meg 4 évi időtartamra.
 3. A tisztújításban érintett egyesületi tisztségviselők: az állandó bizottságok elnökei; a szakosztályok (szakcsoportok), területi szervezetek elnökei és titkárai; a munkahelyi csoportok elnökei és/vagy titkárai. Az állandó bizottságok elnökeit a tisztújító Küldöttközgyűlés, a többi egyesületi tisztségviselőt az adott egyesületi szervezet tisztújító taggyűlése választja meg 4 évi időtartamra.
 4. Meghatározott tisztségre egy személy legfeljebb háromszor 4 évi időtartamra választható. A lelépő tisztségviselő más funkcióba teljes jogú hatáskörrel választható.
 5. Egyesületi tisztségre csak MKE-tag választható meg! Egyesületi tagnak tekinthető, aki a tárgyévi tagdíjat (új belépő), de legalább a tárgyévet megelőző évi tagdíjat már befizette. Az egyesületi tisztségre megválasztandó személytől elvárt, hogy a választás előtt a tárgyévi MKE-tagdíjat befizesse.
 6. Tisztújító taggyűlések a szakosztály/társaság és szakcsoport szervezeteknél, a területi szervezeteknél és a munkahelyi csoportoknál:
  A tisztújító taggyűlésekre az MKE tisztújító Küldöttközgyűlését megelőző időszakban kerül sor, de legkésőbb 015. április 30-ig lebonyolítandó.
  • A szakosztály/társaság, szakcsoport és a területi szervezet tisztújító taggyűlése titkosan (a munkahelyi szervezet tisztújító taggyűlése nem feltétlenül titkosan) választ vezetőséget.
  • A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és munkahelyi csoport 4 évre elnököt, vezetőséget, valamint a Küldöttközgyűlésre küldöttet/küldötteket választ. A szakosztályhoz tartozó szakcsoport(ok) nem, csak a szakosztály választ küldöttet. Adott egyesületi szervezet küldötteinek számára vonatkozó szabály, hogy minden megkezdett 100 tag után 1 fő küldött választható.
  • A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és munkahelyi csoport vezetősége a tagjai köréből titkárt és más tisztségviselőket választhat.
  • A szakosztály/társaság, szakcsoport és területi szervezet tisztújító taggyűlésének helyét és időpontját az MKE-honlapon, www.mke.org.hu, meg kell jelentetni. A munkahelyi csoportok tisztújító taggyűléseire nézve ez nem kötelező.
 7. Az MKE tisztújító Küldöttközgyűlésen a már előzetesen megválasztottúj küldött/küldöttek képviselik az egyesületi szervezetet.


Budapest, 2014. október 31.

Kovács Attila főtitkár

 

 

1. A négyévenként esedékes következő tisztújításokra 2015-ben
kerül sor. A tisztújítások során megválasztásra kerülnek az Egyesület
tisztségviselői és vezető tisztségviselői (kivéve ügyvezető
igazgató).

2. A tisztújításban érintett vezető tisztségviselők: az elnök; a két
alelnök; a főtitkár; a két főtitkárhelyettes (egyik egyben a Műszaki–
Tudományos Bizottság elnöke, a másik egyben a Gazdasági
Bizottság elnöke); az Intézőbizottság 7 tagja; a Felügyelő Bizottság
elnöke, 2 tagja és 2 póttagja; az Etikai Bizottság elnöke,
2 tagja és 2 póttagja. Őket a tisztújító Küldöttközgyűlés választja
meg 4 évi időtartamra.

3. A tisztújításban érintett egyesületi tisztségviselők: az állandó
bizottságok elnökei; a szakosztályok (szakcsoportok), területi szervezetek
elnökei és titkárai; a munkahelyi csoportok elnökei
és/vagy titkárai. Az állandó bizottságok elnökeit a tisztújító Küldöttközgyűlés,
a többi egyesületi tisztségviselőt az adott egyesületi
szervezet tisztújító taggyűlése választja meg 4 évi időtartamra.

4. Meghatározott tisztségre egy személy legfeljebb háromszor 4
évi időtartamra választható. A lelépő tisztségviselő más funkcióba
teljes jogú hatáskörrel választható.

5. Egyesületi tisztségre csak MKE-tag választható meg!
Egyesületi tagnak tekinthető, aki a tárgyévi tagdíjat (új belépő),
de legalább a tárgyévet megelőző évi tagdíjat már
befizette. Az egyesületi tisztségre megválasztandó személytől
elvárt, hogy a választás előtt a tárgyévi MKE-tagdíjat
befizesse.

6. Tisztújító taggyűlések a szakosztály/társaság és szakcsoport
szervezeteknél, a területi szervezeteknél és a munkahelyi csoportoknál:
• A tisztújító taggyűlésekre az MKE tisztújító Küldöttközgyűlését
megelőző időszakban kerül sor, de legkésőbb
2015. április 30-ig lebonyolítandó.
• A szakosztály/társaság, szakcsoport és a területi szervezet
tisztújító taggyűlése titkosan (a munkahelyi szervezet tisztújító
taggyűlése nem feltétlenül titkosan) választ vezetőséget.
• A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és
munkahelyi csoport 4 évre elnököt, vezetőséget, valamint a
Küldöttközgyűlésre küldöttet/küldötteket választ. A szakosztályhoz
tartozó szakcsoport(ok) nem, csak a szakosztály választ
küldöttet. Adott egyesületi szervezet küldötteinek számára
vonatkozó szabály, hogy minden megkezdett 100 tag
után 1 fő küldött választható.
• A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és
munkahelyi csoport vezetősége a tagjai köréből titkárt és más
tisztségviselőket választhat.
• A szakosztály/társaság, szakcsoport és területi szervezet
tisztújító taggyűlésének helyét és időpontját az MKE-honlapon,
www.mke.org.hu, meg kell jelentetni. A munkahelyi csoportok
tisztújító taggyűléseire nézve ez nem kötelező.
7. Az MKE tisztújító Küldöttközgyűlésen a már előzetesen megválasztott
új küldött/küldöttek képviselik az egyesületi szervezetet.


Budapest, 2014. október 31.


Kovács Attila főtitkár