2015. június - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXX. évf., 6. szám, 2015. június

 

Borító Tartalom


 MKL 2015 június

 

 

HAZAI KUTATÓMŰHELYEK BEMUTATKOZÁSA

 • Kubinyi Miklós, Bitter István: Fluoreszcens jelzőanyagok biomolekulák felismerésére

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Németh Péter: Az ultranagyfelbontású elektronmikroszkópia szerepe a nanogyémántok szerkezetének vizsgálatában
 • Csámpai Antal: A szerves és fémorganikus kémia határán: betekintés a heterociklusos ferrocénszármazékok világába
 • Bánóczi Zoltán: Kalpain-aktivátor, -inhibitor és -szubsztrát peptidek

KITEKINTÉS

 • Braun Tibor: Félúton a magas hőmérsékletű szupravezetők kutatásában. Vetélkedés, versenyfutás és siker

 

KÖNYVISMERTETÉS

 • Bazsa György: Determinisztikus kinetika (Gábor Lente: Deterministic Kinetics in Chemistry and Systems Biology)

 

ISMERETTERJESZTÉS

 • Boros László: Filatéliai kalandozások. Sarki fények

 

EuCheMS Newsletter, 2015. május

 

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

 • Vegyészkalendárium (Pap József Sándor rovata)
 • Ménes András, Krascsenits Zoltán: Száz éve hunyt el Paul Ehrlich

 

MEGEMLÉKEZÉS

 • Wajand Judit, Rózsahegyi Márta: Búcsú Várnai György tanár úrtól

 

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

 

EGYESÜLETI ÉLET

 

A HÓNAP HÍREI

 


 

 • MIKLÓS KUBINYI, ISTVÁN BITTER: Fluorescent indicators for recognizing biomolecules
 • PÉTER NÉMETH: Investigation of nanodiamonds with ultra-high resolution electron microscopy
 • ANTAL CSÁMPAI: On the border of organic and metal-organic chemistry. Heterocyclic ferrocene derivatives
 • ZOLTÁN BÁNÓCZI: Calpain activator, inhibitor, and substrate peptides
 • TIBOR BRAUN: Halfway in the investigation of high-temperature superconductors
 • GYÖRGY BAZSA: Deterministic Kinetics in Chemistry and Systems Biology. The Dynamics of Complex Reaction Networks by Gábor Lente (book review)
 • LÁSZLÓ BOROS: Science on stamps. Auroras
 • EuCheMS Newsletter, May, 2015
 • Chemistry calendar (Edited by JÓZSEF SÁNDOR PAP)
 • ANDRÁS MÉNES, ZOLTÁN KRASCSENITS: Paul Ehrlich died 100 years ago
 • JUDIT WAJAND, MÁRTA RÓZSAHEGYI: György Várnai (Obituary)
 • Chembits (Edited by GÁBOR LENTE)
 • The Society’s Life
 • News of the Month