Az MKE Intézőbizottság ülése Nyomtatás E-mail

 

(2015. április)

  1. Az Intézőbizottság (IB) az előterjesztések alapján megvitatta a 2015. évi egyesületi kitüntetési javaslatokat, majd döntött a díjazottakról. A kitüntetések átadására a 2015. május 15-i tisztújító küldöttközgyűlésen kerül sor.
  2. Az MKE gazdálkodásának 2014. évi mérleg szerinti eredménye +417 eFt. A Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján az IB elfogadta a Mérleg és eredménykimutatás 2014, a Közhasznúsági jelentés 2014 és a Gazdálkodási terv 2015 dokumentumokat azzal, hogy azok a tisztújító küldöttközgyűlés elé terjeszthetők.
  3. Az Intézőbizottság döntése alapján 8000 Ft/fő/év egyéni tagdíj javaslat kerül a küldöttközgyűlés elé 2016-ra vonatkozóan, amely a jelenlegihez képest változatlan tagdíjszintet jelent. A kedvezmények mértéke (50%-os és 25%-os tagdíj) és a kedvezményezettek köre változatlanul megmarad.
  4. Az IB megvitatta az „Oktatási díj” munkanevű új egyesületi kitüntetés alapítására vonatkozó előterjesztést, amely szerint évente 1 közoktatásbeli tanár és további 1 felsőoktatásban működő oktató lenne díjazható. Az IB álláspontja, hogy a végleges döntéshez a díjjavaslat több részletét még tisztázni kell.
  5. Az IB megvitatta a szakosztály/társaság szintű egyesületi szervezet úgynevezett „saját díj” alapításával kapcsolatos felvetést, amely egyesületi szinten nincs  szabályozva. Az Intézőbizottság a 9/2015. IB határozatban foglalt állást a kérdéssel kapcsolatban, egyben intézkedett, hogy a határozatban foglaltak az összes  szükséges feltételekkel az MKE Díjszabályzatban legyenek rögzítve.
  6. Az MKE 2. Nemzeti Konferencia szervezése Simonné Sarkadi Livia, a szervezőbizottság elnöke tájékoztatása szerint rendben halad.

Az ülés emlékeztetője a www.mke.org.hu honlap „Az Egyesületről  > Egyesületi élet > Jegyzőkönyvek” menüpontja alatt olvasható.

Kovács Attila