2015. március - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXX. évf., 3. szám, 2015. március

 

Borító Tartalom


 MKL 2015 március

 

 

 

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Nagy a felelősségünk az innovációra való képességek fejlesztésében. Mátyus Péter Gábor Dénes-díjas professzorral Kiss Tamás beszélget
 • Gonda Sándor: Bioaktív vegyületek endofitonokból: bioszintézis és metabolizáció


HAZAI KUTATÓMŰHELYEK BEMUTATKOZÁSA

 • Keglevich György: Bevezető gondolatok
 • Hegedűs László: Folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezések (MTA–BME Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport, BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék)


KÖNYVISMERTETÉS

 • Kiss Tamás: „Koncentráljunk az egyetemekre!” (Bazsa György könyvéről)
 • Bazsa György: Metszetek a felsőoktatás közelmúltjából (részletek)
 • Kádár Béla: Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában (Solymosi Frigyes: Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában)

 


OKTATÁS

 • Villányi Attila: 11. Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpia
 • Pál-Kutas Dénesné: Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon Műveleti laboratóriuma

 

 

KITEKINTÉS

 • Braun Tibor: Gasztromazochizmus. Csilipaprika-kémia, a Scoville-skála és az ízcsípősségi világrangsor

 

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

 • Makádi Béla: „70–75 ˚C-nál az élesztő megöletik”
 • Ménes András, Krascsenits Zoltán: Hatvan éve hunyt el Alexander Fleming
 • Vegyészkalendárium (Pap József Sándor rovata)


EuCheMS Hírlevél, 2014. szeptember, november

 

ISMERETTERJESZTÉS

 • Boros László: Filatéliai kalandozások. A fényképezés története

 

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovataMEGEMLÉKEZÉS

 • Keglevich György, Greiner István: Elhunyt Kalaus György professzor emeritusz

 

EGYESÜLETI ÉLET

 

A HÓNAP HÍREI

 

 


 

 • TAMÁS KISS: We are really responsible for developing innovative abilities. An interview with Professor Péter Mátyus
 • SÁNDOR GONDA: Bioactive compounds from endophytes: biosynthesis and metabolization
 • GYÖRGY KEGLEVICH: Some introductory thoughts on the presentation of Hungarian research sites
 • LÁSZLÓ HEGEDŰS: Liquid-phase heterogeneous catalytic hydrogenation (Department of Organic Chemistry and Technology, Budapest Technical University; MTA–BME Organic Chemistry and Technology Research Group)
 • TAMÁS KISS: Let’s focus on universities (Review on the book by György Bazsa)
 • GYÖRGY BAZSA: Segments from the near past of higher education
 • BÉLA KÁDÁR: A scientist’s struggles in socialism and democracy (Review on the book by Frigyes Solymosi)
 • ATTILA VILLÁNYI: 11 th International Junior Science Olympiad
 • MRS. DÉNES PÁL-KUTAS: Engineering laboratory of the János Irinyi Reformed Technical College
 • TIBOR BRAUN: Gastro-masochism. Hot paprika chemistry, Scoville scale, and Scoville chile heat chart
 • BÉLA MAKÁDI: „Yeast is killed at 70–75 degrees Celsius”
 • ANDRÁS MÉNES, ZOLTÁN KRASCSENITS: Alexander Fleming died 60 years ago
 • Chemistry calendar (Edited by JÓZSEF SÁNDOR PAP)
 • EuCheMS Newsletter, September 2014
 • EuCheMS Newsletter, November 2014
 • LÁSZLÓ BOROS: Science on stamps. The history of photography
 • Chembits (Edited by GÁBOR LENTE)
 • GYÖRGY KEGLEVICH, ISTVÁN GREINERGyörgy Kalaus (Obituary)
 • The Society’s Life
 • News of the Month