Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Legutóbb 2014 áprilisában, azaz pontosan két évvel ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy beköszöntőt írhattam a Magyar Kémikusok Lapja aktuális számához. Mostani írásomat, az akkorihoz hasonlóan, az MKL Szerkesztőbizottságának legutóbbi, idén február elején tartott üléséről szóló rövid beszámolóval kezdem. Az SZB – Keglevich György és Körtvélyessy Gyula előterjesztései alapján, melyekért ez úton is köszönet jár – értékelte a lap elmúlt évi számait, és elismerését fejezte ki a szerkesztőség munkatársainak, kiemelten a felelős szerkesztőnek a lap érdekében 2015-ben végzett sikeres munkájáért. Az ülés egyik fontos témaköre volt annak az ajánlatnak megvitatása, amelyet az Arcanum Kft. tett az MKL (és a Magyar Kémiai Folyóirat) korábbi számainak digitalizálására és nyilvános hozzáférésének biztosítására. Az SZB egyhangúan támogatta a kezdeményezést, és felkérte Androsits Beátát, az MKE ügyvezető igazgatóját az ezzel kapcsolatos egyeztetésekre, mind az Egyesület vezető szerveivel, mind a két lap kiadásában érdekelt MTA kompetens képviselőivel. A terv megvalósulása esetén a korábbi lapszámok elektronikusan, kereshető formátumban lesznek elérhetők az MKE tagjai számára.

Nem tisztem a lap színvonalának minősítése, de az Olvasóinktól kapott pozitív visszajelzések arra utalnak, hogy a lapnak a tudományos magazin jelleg irányába néhány éve elkezdődött és azóta folyamatosan kiteljesedő átalakulása kedvező fogadtatásra talált az érintettek körében. A jövőben is e megjelenési formát kívánjuk fenntartani és tovább tökéletesíteni. Mindeközben kiemelt fontosságúnak tartjuk az iparban dolgozó kollegákat különösen érdeklő közlemények és hírek számának növelését.

Szent-Györgyi Albert egyik mondása szerint „A nőknek több a józan eszük, mint a férfiaknak.” Jóllehet egy lapszám bevezetője nem a legjobb hely az ezzel kapcsolatos vélemények megvitatására, úgy gondolom, hogy az MKL mostani számában Hargittai Magdolna professzor asszonnyal és Gajdosné Szabó Márta tanárnővel készített két interjú nyomos érvekkel támasztja alá az idézett megállapítást. Csak gratulálni lehet mind az interjúalanyoknak, mind az interjúkat készítő kollegáknak ahhoz az intellektuális élményhez, amelyet ezen írások olvasása közben megtapasztalhatunk.

Folytatódik a hazai kutatóhelyek bemutatása; a Pannon Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyegy kiemelkedő jelentőségű és nagyon szép eredményekkel büszkélkedő kutatócsoportjának munkáiból kaphatunk szemelvényeket.

Két, környezetkémiai szempontból kiemelt jelentőségű problémakört tárgyaló, a 2015. novemberi, nagyon kedvezően fogadott, vízzel kapcsolatos tematikus lapszámhoz kapcsolható tudományos közleményre is szeretném felhívni az Olvasók figyelmét: az egyik a kommunális szennyvizek speciális kezelésével, a másik egyes nehézfém-szennyezések környezeti mobilitásával kapcsolatos újabb hazai kutatások eredményeit mutatja be.

Végezetül a Lente Gábor által jegyzett két gyöngyszemre, a Kurt Vonnegutról szóló írásra és a Vegyészleletekre utalnék; ezek elolvasását is őszintén tudom ajánlani mindenkinek.

Kérjük Olvasóinkat, hogy a továbbiakban is segítsék a lapot szerkesztő közösség munkáját akár kritikai megjegyzésekkel, akár téma- és szerkesztési javaslatokkal, akár a színvonallal kapcsolatos véleményeikkel és tanácsaikkal.


2016. április

Szépvölgyi János
professor emeritus
az MKL szerkesztőbizottságának elnöke