Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Kettős számunkat ajánljuk kedves olvasóink szíves figyelmébe azzal a szándékkal, hogy a hűvös vagy éppen forró nyári napokra tartalmas és érdekes olvasmánnyal szolgáljunk a kémia világáról és Egyesületünk életéről.

Mintegy két héttel lapzártánk előtt, május 27-én került sor egyesületi életünk kiemelkedő eseményére, az éves Küldöttközgyűlésre Budapesten. A Küldöttközgyűlésnek ebben az évben – ezen esemény számára első ízben – a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) adott otthont Lágymányoson, a Magyar tudósok körútján lévő új, korszerű épületében.

A Küldöttközgyűlést meleg szavakkal köszöntötte Pokol György egyetemi tanár, az MTA TTK főigazgatója, és rövid tájékoztatást adott az intézetről. Az MTA TTK az MTA kutatóhálózatának korszerűsítése keretében négy akadémiai intézetből – az MTA Kémiai Kutatóközpontból, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetből (MFA), a Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetéből és az MTA Pszichológiai Kutatóintézetéből – alakult meg 2012. január 1-jén. Később az MFA kivált a kutatóközpontból. Az intézményi szerkezet és a kutatási stratégia megújításának megfelelően a kutatóközpont négy intézetből és a Kutatóközpont vezetése alatt álló két centrumból áll, melyek a következők: Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Enzimológiai Intézet, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Szerves Kémiai Intézet, Agyi Képalkotó Központ, Műszercentrum. Az alkalmazottak létszáma mintegy 500 fő, ebből kutató mintegy 400 fő. E létszámon felül még körülbelül százan – emeritusok és önkéntes kutatók, kutatást segítő önkéntes munkatársak – járulnak hozzá a feladatok teljesítéséhez. A hatékonyság növelése érdekében és gazdasági okokból adódóan a közelmúltban megtörtént a kutatóközpont munkájának szakmai és gazdasági átvilágítása. Az átvilágítás eredményei nagyban segítik a Kutatóközpont és az MTA vezetését a további kutatási, financiális feltételek kidolgozásában a sok értékes téma és a sok kiváló szakember megtartása érdekében.

A házigazda köszöntője után került sor a Wartha Vince Emlékérem átadására és a díjazott pályamű bemutatására. A Wartha Vince Emlékérmet az Egyesület a MOL és a Pannon Egyetem kutatóiból álló csoportnak ítélte oda, e csoport tagjai: Geiger András, Holló András, Bartha László, Bíró Szabolcs és Gergó Péter. A díjazottak elhasznált gumiabroncsok hasznosítását célzó kutatásuk eredményeként új, a gyakorlatban már igazoltan eredményes és gazdaságos eljárást dolgoztak ki a hulladékabroncsok útépítésben történő felhasználására. E mindenkit érintő és érdeklő eredményeikről „Tartós aszfaltutak gumibitumen felhasználásával” című előadásukban számoltak be.

A fentiek után került sor Egyesületünk főtitkárának beszámolójára, az egyesületi bizottságok elnökeinek ehhez fűzött szóbeli kiegészítéseire, a beszámolókat elfogadó szavazásra, majd az egyesületi elismerések átadására. Mindezekről beszámolunk lapunkban.


Buzás Ilona,
az MKL szerkesztőbizottságának tagja