Monoszacharid-alapú koronaéterek mint enantioszelektív katalizátorok Nyomtatás

 


Bakó Péter, Rapi Zsolt, Keglevich György: Monoszacharid-alapú koronaéterek mint enantioszelektív katalizátorok

A cikk röviden áttekinti a monoszacharid-egységet tartalmazó királis koronaéterek szintézisét. Ezen cukoralapú koronaétereket királis fázistranszfer katalizátorként alkalmaztuk aszimmetrikus szintézisekben. Néhány közülük hatásos katalizátornak bizonyult Michael-addíciókban, Darzens-kondenzációkban és α,β-telítetlen ketonok epoxidációs reakcióiban. Enantioszelektivitás szempontjából a legjobb eredményeket az α-D-glükopiranozid-alapú monoaza-15-korona-5 típusú vegyületek mutatták, melyek a nitrogénatomon (CH2)3OH szubsztituenst tartalmaznak.