2016. november - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXXI. évf., 11. szám, 2016. november

 

Borító Tartalom


 MKL 2016 november

MÓDSZERTANI TÖREKVÉSEK A KÉMIAOKTATÁS MEGÚJÍTÁSÁRA

 • Tóth Zoltán: A tanulók kémiai gondolkodásának néhány jellemzője
 • Szalay Luca: A kutatásalapú tanulás esete a magyar valósággal
 • Z. Orosz Gábor, Kiss Tivadar, Németh Veronika: Projektmódszer a kémiaoktatásban
 • Balázs Katalin: Nem mind arany, ami fénylik. A Fémek témakör tanítása kooperatív és egyéb technikák alkalmazásával
 • Dobóné Tarai Éva, Sarka Lajos, Tóth Zoltán: Új lehetőségek a tanórai kísérletezésben
 • Főző Attila László: Mobileszközök a kémiaoktatásban

 

KÖNYVISMERTETÉS

 • Dávid Ágnes: Nemcsak tanítani, hanem élményt adni, kedvet csiholni, kitartásra és kritikai szemléletre, önismeretre nevelni (Szalay Luca (szerk.): A kémiatanítás módszertana)
 • Dobóné Tarai Éva: Kutatási eredményekre épülő kémiaoktatás (Tóth Zoltán: Korszerű kémia tantárgy-pedagógia. Híd a pedagógiai kutatás és a kémiaoktatás között)
 • Ludányi Lajos: A jó tanár (is) holtig tanul (Bohdaneczky Lászlóné, Sarka Lajos és Tóth Zoltán: Kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése)

MKE HÍREK

 


 

 • ZOLTÁN TÓTH: Students thinking about chemical concepts
 • LUCA SZALAY: Inquiry-based learning in the context of Hungarian school teaching
 • GÁBOR Z. OROSZ, TIVADAR KISS, VERONIKA NÉMETH: Implementing project-based learning in chemistry education
 • KATALIN BALÁZS: All that glitters is not gold – teaching Metals by use of cooperative and other techniques
 • ÉVA DOBÓ-TARAI, LAJOS SARKA, ZOLTÁN TÓTH: New ways in performing experiences in the chemistry class
 • ATTILA LÁSZLÓ FŐZŐ: M-learning in chemistry education
BOOK REVIEWS

 • ÁGNES DÁVID: Not only to teach, but to give experience and to enthuse with training to persistence, critical approach and selfknowledge (Luca Szalay (ed.): Methodology of chemistry teaching)
 • ÉVA DOBÓ-TARAI: Research-based chemistry education (Zoltán Tóth: A modern approach to the education of chemistry – A bridge between educational research and educational practice in chemistry)
 • LAJOS LUDÁNYI: A good teacher learns until his/her death (Lászlóné Bohdaneczky, Lajos Sarka and Zoltán Tóth: Teachers’ training in chemistry education)
 • MKE News