2017. július-augusztus - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXXII. évf., 7-8. szám, 2017. július-augusztus

 

Borító Tartalom


 MKL 2017 augusztus

 

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2017

 • Pálinkó István: Főtitkári beszámoló
 • Jegyzőkönyv
 • Közhasznúsági jelentés
 • Bizottságok beszámolói

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • A kód neve: S63845. Beszélgetés Kotschy Andrással, a Servier Kutatóintézet igazgatójával
 • Braun Tibor: A bioásványosodás kémiája. A gyöngyháztól az igazgyöngyökig
 • Tömpe Péter: Havas Jenő és a Radelkis. Beszélgetés Havas Jenő professzorral, a Radelkis Elektroanalitikai Műszergyártó Kft. igazgatójával
 • Bruckner-termi előadás
  Vasas Andrea: Ez csak természetes! Biológiailag aktív szekunder metabolitok izolálása és szerkezetmeghatározása

KÖNYVISMERTETÉS

 • Schiller Róbert: Vízilónaptej (Lente Gábor könyvéről)
 • Lente Gábor: Vízilónaptej és más történetek kémiából – részletek

KITEKINTÉS

 • Katona Csaba: A forradalomtól a millenniumig

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

 • Kutasi Csaba: 160 éve kezdett működni az első textilszínezék-gyártó üzem

MEGEMLÉKEZÉS

 • Valyon József: In memoriam Kalló Dénes (1931–2017)
 • Tömpe Péter: Simonyi István (1926–2017)
 • Posta József: In memoriam Pap Lajos (1929–2017)

VEGYÉSZLELETEK
Lente Gábor rovata

 

A HÓNAP HÍREI

 


 • HCS’s General Meeting 2017
 • VERA SILBERER: S63845. An interview with András Kotschy, managing director of Servier Research Institute of Medicinal Chemistry
 • TIBOR BRAUN: Chemistry of biomineralization. From nacre to natural pearls
 • PÉTER TÖMPE: Jenő Havas and the Radelkis. An interview with Professor Jenő Havas, director of Radelkis Electroanalitical Instruments Ltd.
 • ANDREA VASAS: It just comes natural. Isolation and structure identification of biologically active secondary metabolites
 • RÓBERT SCHILLER: Sun protection for hippopotami (a review on the book by G. Lente)
 • GÁBOR LENTE: Sun protection for hippopotami and other stories from chemistry, details
 • CSABA KATONA: From the revolution of 1848 until the Hungarian Millennium of 1896
 • CSABA KUTASI: The first textile dye works began to operate 160 years ago
 • JÓZSEF VALYON: Dénes Kalló (1931–2017)
 • PÉTER TÖMPE: István Simonyi (1926–2017)
 • JÓZSEF POSTA: Lajos Pap (1929–2017)
 • Chembits
  GÁBOR LENTE
 • News of the Month