Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Buzas_IlonaSzinte hihetetlen, milyen gyorsan elrepült egy év: május 26-án újra összeültek Egyesületünk vezetői és küldöttei az éves rendes Küldöttközgyűlés, egyesületi életünk kiemelkedő eseménye alkalmából. A Küldöttközgyűlésnek – 2016 májusa után már másodszor – a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) adott otthont. A résztvevők ezúttal is az intézet korszerűen berendezett, szép Nagy Előadótermében tanácskozhattak.

A Küldöttközgyűlés résztvevőit Pokol György egyetemi tanár, az MTA TTK főigazgatója köszöntötte. Köszöntőjében kiemelte, hogy az Egyesület léte, működése igen jelentős szerepet játszik a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításában, bővítésében, és e kapcsolatok elsődlegesen fontosak nemcsak az egyesületi tagok, hanem az intézmények, így az MTA TTK életében is.

A házigazda köszöntője után az elnöki megnyitó, majd a Wartha Vince Emlékérem átadása és a díjazott pályamű bemutatása következett. Ebben az évben az Egyesület e díját Bódi József, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. laborvezetője vehette át „Kardiovaszkuláris hatású gyógyszerhatóanyagok (ezetimbe, ivabradin) gyártástechnológiájának kidolgozása” című pályaművéért. Előadásában ismertette az új generikus gyógyszerhatóanyagok előállítását célzó kutatás eredményeit. A hatóanyagok előállítására új szintézisutakat, szabadalmilag független, gazdaságos eljárást dolgoztak ki, ezáltal lehetővé vált, hogy a gyár piacképes termékeinek körét újabb gyógyszerekkel bővítse. Bódi József hangsúlyozta, hogy a díjért nemcsak saját nevében mond köszönetet, hanem munkatársai, a fejlesztésben részt vevő, szükségképpen népes csapat nevében is megköszöni munkájuk elismerését

A fentiek után került sor a főtitkári beszámolóra, majd a szóbeli kiegészítésekre a Felügyelőbizottság, a Gazdasági Bizottság, a Műszaki-Tudományos Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, az Oktatási Bizottság elnökei részéről; a beszámolót egy kisfilm bemutatása tette színessé. Mindezekből képet kaphattak a résztvevők az Egyesület szerteágazó, színvonalas tevékenységéről és annak támogatásáról cégek, intézmények, kormányzati szervek részéről. E tevékenységek között néhány itt is kiemelendő: a számos hazai és nemzetközi tudományos rendezvény szervezése, a tehetséggondozó programok, a közoktatást, valamint a felsőoktatást, a fiatal kémikusok szakmai fejlődését támogató programok végrehajtása, a nemzetközi kapcsolatok fenntartása-fejlesztése. A főtitkári beszámoló külön kiemelte, hogy az Egyesület gazdálkodása a nehéz körülmények ellenére pozitív eredménnyel zárult. A szakmai és gazdasági eredmények elérésében kulcsfontosságú szerepet játszott az Egyesület titkársága: köszönet illeti Androsits Beáta ügyvezető igazgatót és csapatát elkötelezett munkájukért.

A beszámoló és a jelentések elfogadása után örömteli esemény következett: az egyesületi elismerések átadása.

A Küldöttközgyűlésről – beleértve az egyesületi díjak odaítélését is – részletes áttekintést ad lapunk e kettős száma, melynek olvasásához szép nyarat kívánunk kedves olvasóinknak.

 

2017. július

Buzás Ilona,
az MKL szerkesztőbizottságának tagja