Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Pálinkó IstvánImmár negyedik alkalommal írhatom az év utolsó lapszámához a beköszöntőt. Ez a négyes fontos szám, hiszen egy ciklus végét jelenti, a következő év júniusáig az Egyesület minden szintű szervezetének vezetősége megújul. Persze lesznek, akik maradnak, de biztosan találkozhatunk majd új, friss ötletekkel teli, tettre kész emberekkel a megújult vezetőségekben.

Mindez az adott szintű küldötteken múlik. Biztos vagyok benne, hogy a küldöttek átérzik felelősségüket, és hatékonyan hozzájárulnak a többféle szintű vezetőségek frissüléséhez.

A mostani beköszöntő előtt újraolvastam az előző három évben írtakat, és végiggondolva az idei eseményeket, megpróbálom összegezni az Egyesület életében történteket egyrészt, illetve a kémiával foglalkozókat érintő országos eseményeket másrészt.

Kezdjük az Egyesület életét érintő eseményekkel. Elmondhatjuk, hogy az Egyesület anyagi helyzete stabilis, a 2015-ös beköszöntőben vizionált hét szűk esztendő csak a 2015-ös évet érintette. Az elmúlt évek során sok, nyereséget is hozó külföldi és hazai részvételű rendezvényünk volt. Ezek a rendezvények szolgálták a kapcsolatépítést is, de a nyereség tette lehetővé az Egyesület talpon maradását, és ezért tudtuk a kémikustársadalom által joggal elvárt kötelezettségeinket teljesíteni. Az Egyesület idén is, akárcsak az előző években, sokrétű, a kémia ügyét, a kémia társadalmi elfogadottságát növelő tevékenységet fejtett ki. Az eddigiekhez hasonlóan aktívak voltunk a tehetséggondozásban mind a közoktatási, mind a felsőoktatási szinten, tanfolyamokat szerveztünk, építettük nemzetközi kapcsolatainkat, sokféle, a kémiát népszerűsítő rendezvényt szerveztünk, számos hazai és nemzetközi konferenciát rendeztünk. Egészében véve ezzel az évvel is elégedettek lehetünk, csak sajnos a taglétszám csökkenését az idén sem tudtuk megállítani.

A kémiával foglalkozó akadémiai szféra számára az előző években sok jó hírről tudtunk beszámolni, várható volt, hogy a jó időknek egyszer vége szakad. Most a helyzet bizonytalanná vált, nem látszik, hogyan fogják átalakítani a K+F+I rendszert, nem tudjuk, mi lesz az MTA sorsa, nem látszik, hogyan fognak túlélni a súlyosan alulfinanszírozott, a kutatás és a kutatóképzés alapját képező egyetemek/egyetemi karok, mi lesz egyáltalán az egyetemek sorsa. Ez a bizonytalanság egyáltalán nem kedvező az elmélyülést és hosszú távú biztonságot igénylő alapkutatások, de a felsőfokú képzések számára sem.

Nem mehetünk el szó nélkül a kémiaoktatást övező bizonytalanságok mellett sem. Az egyik nagy és egyre növekvő gond az, hogy a kémiát tanítók egyre nagyobb hányada éri el a nyugdíjas kort, és nincs elegendő utánpótlás. Ez máris tanárhiányt eredményez, és a gond az évek előrehaladtával csak nőni fog. Az Egyesület több fórumon felhívta erre a figyelmet, de ha lesz is, gyors javulás nem várható. Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetének részletes véleményezésével is foglalkozott az Egyesület. Az elkészített állásfoglalás az MKL mostani számában olvasható. Számos probléma miatt úgy láttuk, hogy az Alaptantervet ilyen formában nem szabadna bevezetni, főleg nem 2019 szeptemberétől. Meglátjuk, mi lesz…

Bár van gond bőven, ne feledjük, hogy a karácsony a szeretet és a családi összetartozás ünnepe. Ilyenkor a család ellátása nem kis munkával jár, de azért jut, jusson idő pihenésre is. Kikapcsolódásként pedig mindenki figyelmébe ajánlom a mostani lapszámban található, szórakoztatva tanító cikkeket.
Végezetül minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, jó pihenést és nagyon boldog és sikeres új esztendőt kívánok.

 

2018. december

Pálinkó István egyetemi tanár
az MKE főtitkára