2018. február - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXXIII. évf., 2. szám, 2018. február

 

Borító Tartalom


 MKL 2018 február

 

ANALITIKAI KÉMIA – 2018

 • Kövér Katalin, Ritz Ferenc, Galbács Gábor: Szerkesztői köszöntő
 • Urbányi Zoltán: A biologikum-analitika kihívásai
 • Bihari Zsolt, Bagdi Attila, Baginé Timári Sarolta, Háda Viktor: Terápiás fehérjék karakterizálása: az elsődleges szerkezet vizsgálata tömegspektrometriával
 • Kiss Róbert, Fizil Ádám, Szántay Csaba: Az NMR-spektroszkópia szerepe a biologikumok analitikájában
 • Gáspár Attila: Kromatográfiás töltetek alkalmazása mikrofluidikai csipekben
 • Braun Mihály, Galbács Gábor: Aktuális kutatási irányzatok az induktív csatolású plazma tömegspektrometriában
 • Bozóki Zoltán, Szabó Anna, Ajtai Tibor, Szabó Gábor: A fotoakusztikus gázdetektálás gyakorlati alkalmazásai

 

ANALYTICAL CHEMISTRY – 2018

 • KATALIN KÖVÉR, FERENC RITZ, and GÁBOR GALBÁCS: Editorial remarks
 • ZOLTÁN URBÁNYI: Challenges in the analysis of biologics
 • ZSOLT BIHARI, ATTILA BAGDI, SAROLTA BAGI-TIMÁRI and VIKTOR HÁDA: Charaterization of therapeutic proteins: primary structure investigations with MS
 • RÓBERT KISS, ÁDÁM FIZIL and CSABA SZÁNTAY: Role of NMR in the analysis of biologics
 • ATTILA GÁSPÁR: Application of chromatographic packing in microchips
 • MIHÁLY BRAUN and GÁBOR GALBÁCS: Recent research trends in ICP–MS
 • ZOLTÁN BOZÓKI, ANNA SZABÓ, TIBOR AJTAI and GÁBOR SZABÓ: Practical applications of photoacoustic gas detection