Kedves olvasók! Nyomtatás

 

Ismét elérkezett Egyesületünk életének kiemelkedő eseménye, az éves Küldöttközgyűlés, melyre május 25-én került sor – több év után ismét – a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium gyönyörű dísztermében. A Küldöttközgyűlést meleg szavakkal köszöntötte Hajdó Ákos, az iskola igazgatója. Üdvözlő szavai után kitért a kémia oktatásának jelentőségére az intézményben. A korszerű oktatást nagyban elősegíti az a kémiai laboratórium, melynek kialakítását az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatás tette lehetővé. Ez a laboratórium, öt éven keresztül partner iskolákkal megosztott használat után, ma már egyedül a gimnázium rendelkezésére áll. A mai tanulók érdeklődését és az oktatás hatékonyságát az is mutatja, hogy számosan tesznek kémiából emelt szintű érettségit; a volt, nagy hírű diákokat illetően pedig kiemelte az igazgató úr, hogy Wigner Jenő, Neumann János vegyészmérnöki diplomát, Harsányi János pedig gyógyszerész diplomát szerzett. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a gimnáziumot az Európai Fizikai Társulat (EPS – European Physical Society) a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Fizikai Társaság ajánlása alapján 2015-ben a fizikai kutatások kiemelkedő jelentőségű történelmi emlékhelyévé (EPS – Historic Site) nyilvánította tisztelegve a Nobel-díjas volt Fasori-diák, Wigner Jenő emléke előtt, aki ugyanúgy, mint osztálytársa, Neumann János ebben az iskolában alapozta meg matematikai és fizikai tudását Rátz László és Mikola Sándor tanárok irányításával. Tudnunk kell, hogy ezzel első alkalommal nyilvánítottak középiskolát EPS történelmi emlékhellyé.

A Küldöttközgyűlés elnöki megnyitója keretében emlékeztünk meg az elmúlt évben elhunyt tagjainkról; a megnyitót az elmúlt év eseményeit illusztráló kisfilm is színesítette.

Ebben az évben a Wartha Vince Emlékérem kitüntetettje Domány György, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Kémiai főosztályának tanácsadója, aki „A kariprazin, egy új, központi idegrendszeri betegségek kezelésére alkalmas gyógyszer felfedezése” című pályaművel nyerte el Egyesületünk e díját. Domány Györgynek a gyár originális gyógyszerkutatási programjai keretében végzett kutatások során meghatározó szerepe volt a kariprazin hatóanyag felfedezésében. Ez a vegyület a skizofrénia és a bipoláris zavar kezelésére az USA-ban Vraylar néven, az EU-ban Reagila néven forgalomba hozott gyógyszerek hatóanyaga.

A Küldöttközgyűlés meghallgatta Egyesületünk főtitkárának beszámolóját és az ahhoz fűzött szóbeli kiegészítéseket a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság, a Műszaki-Tudományos Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok és az Oktatási Bizottság részéről, majd azokat egyhangúlag elfogadta. A Küldöttközgyűlés egyhangúlag támogatta a Kálmán Alajos tudományos díj alapítására tett előterjesztést. A fentiek után került sor – hagyományosan – az egyesületi elismerések átadására.

A beszámolókat elfogadva a Küldöttközgyűlés résztvevői köszönetüket fejezték ki Egyesületünk titkárságának: Androsits Beáta ügyvezető igazgatónak és munkatársainak mind a szakmai, mind a gazdasági eredmények tekintetében kiemelkedő, elkötelezett, eredményes munkájukért.

A Küldöttközgyűlés eseményeiről részletes áttekintést ad lapunk e kettős száma, melynek tanulmányozásához kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak.

 

Buzás Ilona
az MKL szerkesztőbizottságának tagja