2018. október - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXXIII. évf., 10. szám, 2018. október

 

Borító Tartalom


 MKL 2018 október

KÖZOKTATÁS – TANÁRI FÓRUM

 • Petz Andrea: Kémiaversenyek a mai magyar közoktatásban


OKTATÁS

 • Antal-Szalmás Lajosné: Mit tettem mint kémiatanár? A „kréta-kémiától” a kutatásalapú tanítás-tanulásig


OLÁH GYÖRGY EMLÉKE ÉS ÖRÖKSÉGE

 • Keglevich György: Oláh György „tanainak” felhasználása az oktatásban


KÖNYVISMERTETÉS

 • Dormán György: Kémia nélkül a „kőkorszakban” élnénk? (Pavláth Attila, Choon H. Do (szerk.): Kémia: múltunk, jelenünk és jövőnk)
 • ifj. Bárczy Zoltán: Egy könyv margójára (Bárczy Zoltán: Ide vésem fiam…)


KITEKINTÉS

 • Csupor Dezső: Ködpiszkáló. Szorongáskeltő gyógyszerek – a valzartán-ügyről szakmai szemmel
 • A problémát kell megtalálni. Beszélgetés Tim Hunt Nobel-díjas biokémikussal


VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

 • Braun Tibor: Indigókémia és indigó-kékfestés térben és időben. Több ezer éves textilektől a denim farmernadrágig

 

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

 

A HÓNAP HÍREI

 


 • ANDREA PETZ: Chemisty competitions in modern Hungarian public education
 • MRS. LAJOS ANTAL-SZALMÁS: What have I done as a chemistry teacher? From “chalk chemistry” to research-based teaching and learning
 • GYÖRGY KEGLEVICH: George A. Olah’s principles in university education
 • GYÖRGY DORMÁN: Chemistry: Our Past, Present, and Future (by Attila E. Pavlath and Choon H. Do (eds))
 • ZOLTÁN BÁRCZY, JR.: Here I carve my son… (by Zoltán Bárczy)
 • DEZSŐ CSUPOR: Anxiety generating drugs – on the valsartan affair
 • VERA SILBERER: Find the problem first. An interview with Nobel laureate Tim Hunt
 • TIBOR BRAUN: Indigo chemistry and indigo dyeing in space and time. From several-thousand-year-old textiles to denim jeans
 • GÁBOR LENTE: Chembits
 • News of the Month