MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

A Magyar Kémikusok Egyesülete
havonta megjelenő folyóiratának honlapja

Elhunyt Rácz László, az Eszterházy Károly Egyetem professor emeritusa

Rácz László professzorra Csutorás Csaba emlékezik: …Teljes életpályáján hűséges volt szülőhelyéhez, családi hagyományaihoz, r.jpgegyeteméhez, tanítványaihoz. Egész életében a családja mellett az egri egyetem jobbá tétele lebegett a szeme előtt. Nemcsak kollégái, hanem hallgatói is szerették és tisztelték. Azért munkálkodott, hogy a teljes életpályája mintaként szolgáljon munkatársai és tanítványai számára! Igen nyugodt, higgadt, toleráns, értékorientált ember volt. Mindenben és mindenkiben a pozitív értéket kereste és erősítette. Mindenkihez barátságosan közeledett. Számára igazi öröm volt, amikor ajándékozni tudott valami szépet és jót a közösségnek.

A megemlékezés Rácz László egyik írásából is idéz: „Vallom, hogy az oktató-, nevelő-, kutatómunkát csak őszinte szeretettel lehet és kell csinálni. Számomra az oktatás mindig élvezetes és nem fáradtság. Hálával tartozom az egri intézménynek, hogy mint diákja és több mint 50 évig dolgozója kiteljesedhettem munkámban a Kémia Tanszéken. Több ezer diákkal találkoztam a tanítási folyamatban. A tanár-diák, oktatási-nevelési kölcsönhatás reverzibilitásának bizonyítékaként álljon itt az egyik informatikus hallgatóm gondolata, melyet pontosan úgy idézek, ahogy ő leírta: Senki sem a csúcson kezdi, mindenki, aki valamit el akar érni a legmélyebb pontról építkezve éri el. Ehhez pedig az szükséges, hogy nem szabad feladni, küzdeni kell, majd aztán ha meglesz a gyümölcse, akkor döbben rá az ember, hogy mennyire megérte.”

 

 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS

A membránok szerepe a korszerű víztechnológiákban

Szerkesztette: Bélafiné Bakó Katalin

gb.jpgA víztechnológia jelentőségét nehéz lenne túlhangsúlyozni. Elegendő megemlíteni, hogy becslések szerint a „víz-business” manapság az olajénak már körülbelül a felét teszi ki. Abban pedig, hogy a víz a használat után újra rendelkezésre álljon, fontos szerepük van a membránszeparációs eljárásoknak, melyek ismert kedvező tulajdonságaik miatt (kis vegyszerigény és energiafelhasználás, moduláris kivitel, alacsony szervízköltség stb.) versenyképes alternatívát képviselnek ezen a területen is. A könyv első része ismerteti a különböző eljárások (ozmotikus és membrándesztilláció, direkt ozmózis, elektrodialízis) elméleti alapjait, a kombinálási lehetőségeiket, és egy-egy példán szemlélteti az alkalmazásukat. A második rész széles érdeklődési kört érintő, gyakorlati feladatok tudományos igényű feldolgozása.

A könyvről Gubicza László számol be, aki a témával foglalkozó egyetemi hallgatók mellett a kutatás-fejlesztésben érdekelt szakembereknek is ajánlja a kötetet. Sőt, távolabbi szakterületek képviselői is haszonnal forgathatják, mert a nyelvezete közérthető, és a probléma felvetésétől a lehetséges megoldások áttekintésén keresztül a megoldásig vezető út megtalálása más feladatoknál is például szolgálhat.  

 

Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS

Próder István

Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók      

Próder István minden januárban visszatekint az elmúlt 200 év (!) nevezetes eseményeire. A naptár-lexikon az 5 évvel ezelőtti sas.jpgévfordulókkal indul – az ember nem is hinné például, hogy az Amerikai Egyesült Államokban már öt éve került gyógyszertári forgalomba a Vraylar, egy cariprazine hatóanyagot tartalmazó új antipszichotikum, amelyet a Richter Gedeon Nyrt. kutatói fedeztek fel. Tizenöt éve állította le Inotán az alumíniumtermelést a Magyar Alumínium Rt. Húsz éve „adták át a Sanofi-Synthelabóhoz (ma: Sanofi-aventis) tartozó Chinoin új kémiai kutatási épületét. A térség legkorszerűbb kémiai kutatási központjában új hatóanyagok kutatásával, preklinikai vizsgálatokkal és termékfejlesztéssel foglalkoznak”, és felavatták Százhalombattán, a Mol Rt. Dunai Finomítóban a késleltetett kokszoló üzemet.

Ötven éve fejezték be a Magyar Viscosagyárban (ma: Zoltek Zrt.) a szálképző üzem bővítését évi 1500 tonna Danamid selyem gyártására. Hetven éve „a Népgazdasági Tanács elrendelte a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek létesítését”. 120 éve Richter Gedeon az Üllői úti Sas Gyógyszertárában Magyarországon elsőként kezdte meg a főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. A Sas Gyógyszertárból (képünkön) fejlődött ki 1907-től a kőbányai telephelyen a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 175 éve kezdte meg működését a Műszaki Egyetem elődje, a József Ipartanoda. 200 éve született a magyar geotermikus kutatások úttörője, Zsigmondy Vilmos.

 

 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS

MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, 1961–2018

Szerkesztette: Magyar Anna

pp.jpgA kötet a Peptidkémiai Kutatócsoport 60 éves szakmai tevékenységét (publikációit, konferencia-megjelenéseit, könyveit, könyvrészleteit, tudományos ismeretterjesztő munkáit, ezek irodalmi adatait) összegzi. Fontos adatokat tartalmaz a kutatócsoport létrejöttével kapcsolatos körülményekről, a kutatócsoport tagjairól, elismeréseikről. Talán már kevesen tudják, hogy a tanszéki kutatócsoportok gondolatát Rusznyák István elnöksége alatt, 1959-ben vetette fel az MTA, az egyetemeken és a főiskolákon folyó kutatások támogatása céljából. 1961-ben az ország egyetemein 9 kutatócsoport jött létre, ezek egyike volt a Polipeptid Kémiai Kutatócsoport (mai nevén MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport). Első vezetője Bruckner Győző volt. Őt követte Kucsman Árpád, Medzihradszky Kálmán, Hudecz Ferenc, ma pedig, 2017 óta, Mező Gábor tudományos tanácsadó vezeti.

A csoport szerteágazó kutatási tevékenységéről némi képet nyerhetünk a könyvet kísérő DVD-ből, a jubileumi ülés előadóinak ppt-prezentációiból. A kiadvány a kutatócsoport eredményeinek pontos, adatszerű információjával szolgál a tudományterület iránt érdeklődőknek. Pótolhatatlan összeállítás.

A könyvet Kiss Tamás ismerteti.

 

Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS

Csupor Dezső

Egy orrspray, amely (még) nem véd meg a koronavírustól

Az azelasztin lehetséges koronavírusellenes hatásáról elsőként iraki kutatók számoltak be 2020 márciusában. Az elmúlt hónapokban orr.jpgtanúi lehettünk annak, hogy egymás után bukott meg (vagy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket) számos olyan hatóanyag (pl. klorokin, hidroxiklorokin, lopinavir, ritonavir), amelyet a betegség kezelésére ígéretesnek tartottak. A számítógépes modellezés, a laboratóriumi tesztek és az embereken kimutatható gyógyhatás közötti távolság Makó–Jeruzsálem nagyságrendű. Természetesen lehet, hogy az azelasztinról sikerül igazolni, hogy hatásos a betegség ellen, de ettől még nagyon távol vagyunk.

Ennek ellenére, egy tanácsadó egy azelasztintartalmú orrspray nem engedélyezett célú felhasználására buzdított kisiskolások (ill. szüleik, pedagógusaik) körében. Aki a levelet írta, az valószínűleg nincs tudatában annak, hogy milyen felelőtlenséget vállal a levél terjesztésével. Az ilyen levelek ugyanis önálló életre kelnek, és egyáltalán nem biztos, hogy a cáfolatot tartalmazó levél (ha lesz ilyen) eljut azokhoz, akik az ősforrást olvasták. 

 

Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS

Go to top